Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Längre svarstider hos sektionerna

Just nu har vi tekniska problem med sektionernas e-post, därför kan det ta längre tid att få svar. Du kan även ringa till oss.
Stäng

Hörby i Skåne - sektionen med plusresultat hela vägen

sektionsföreträdare i Hörby
Sektionsföreträdarna Petra Nilsson, Anna-Carin Håkansson och Ingrid Olsson delar med sig av sitt framgångsrecept
Foto: Monica Brundin Danielsson
2019-01-18
Arbetsplatsombud och skyddsombud som ställer frågan – vill du bli medlem i vår förening? Tillgänglighet, hög servicenivå och långsiktiga mål och strategier. Så lyckas sektionen i Hörby öka medlemsantalet och landa som Skånes mesta plussektion 2018 med 72 fler medlemmar vid årets slut.

Det är en sån där gråtrist dag i Skåne. Januari. Med växelvis väder och isiga vindar. På Västergatan 9 i Hörby har sektionsordförande Ingrid Olsson och företrädarna Petra Nilsson och Anna-Carin Håkansson dukat fram kaffe. Det är viktigt att fika, säger de och menar främst när de bjuder in till någon av årets många träffar för arbetsplatsombud och skyddsombud. En gång i månaden bjuder de in de 48 ombuden inom kommunen för att prata värvning, strategier och andra angelägenheter. Sektionen bjuder också in de 13 ombuden i privat verksamhet till återkommande träffar, ibland för sig själva och ibland tillsammans med ombuden i kommunen.

- Det är ombuden som gör jobbet, säger Ingrid Olsson som inledningsreplik.

Det ska snart visa sig att det är en sanning med modifikation. För på sektionen i Hörby finns en tydlig riktning, en handlingsplan för värvning och engagemang som sträcker sig över två år, en hög servicenivå och fokus på medlemsvård. För medlemmar ska inte bara värvas, de ska också behållas, bekräftas och känna sig viktiga

- Vårt långsiktiga mål är att ha arbetsplatsombud och skyddsombud på alla arbetsplatser. Och de måste känna sig trygga i sina uppdrag, säger Petra Nilsson.

- Det handlar om närheten arbetskamrater emellan, tillägger Ingrid Olsson.

Förra året rekryterades 23 nya ombud som tillsammans med de övriga bjöds in till 13 träffar, med fika.

- Det gäller också att de är på hugget och det är vår uppgift att rusta dem och ge dem förutsättningar för uppdraget, säger AnnaCarin Håkansson.

En kan beskriva stämningen runt bordet som engagerad. Målmedveten. Allvarlig i ordets bästa bemärkelse. Här på sektionen i Hörby lämnas inget åt slumpen. Sektionsföreträdarna gör sitt yttersta genom att rusta, lyssna, informera, bidra med energi och ge god service, så att ombuden ute på arbetsplatserna kan lyckas i sitt uppdrag.

- Det är ombuden som är görarna, förtydligar Ingrid Olsson.

Sektionen är också mycket tydlig med att alla ombud måste delta i den utbildning som erbjuds. Och de ser hur de kommer tillbaka fulla med energi och kunskap och peppade på att sätta igång med sina uppdrag.

Och så det där med tillgängligheten och servicekänslan. Mitt i kaffet som övergått till lunch ringer telefonen. Petra svarar. Trots att de egentligen har lunchuppehåll. Rätt eller fel. Så går det till här mitt i Skåne.

- Vi har haft så roliga händelser. Som busschauffören som stannade till här utanför, det var när trafiken leddes om, och kom in och ville bli medlem och paret från Malmö som parkerade med husbilen och kom in och ville ha hjälp med ett försäkringsärende, berättar Ingrid Olsson.

I Hörby jobbar de under devisen att det ska märkas att jag som medlem är viktig. När jag besöker sektionen eller tar kontakt på andra sätt.

-  Vi vill vara tillgängliga och vi ska ge ett trevligt bemötande, avslutar Ingrid Olsson.

I år fortsätter arbetet oförtrutet. Det finns fortfarande en del arbetsplatser som saknar ombud och nya medlemmar ska i första steget erbjudas en endags medlemsutbildning.

Kategorier

HÖRBY KOMMUN Skåne Hörby/Kommun