Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Höj taken i sjukförsäkringarna

2012-04-10
- Höj taken i sjukförsäkringarna. Tilliten till den generella välfärden kräver att den är generell. Sjukförsäkringarna uppfyller inte längre detta krav och är på väg att kapsejsa, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

I en ny rapport, "Under höga tak ryms alla" av Anna Hedborg, konstaterar Kommunal att var tredje person inte får ut 80 procent av sin lön vid sjukskrivning. Detta beror på att lönerna stadigt ökat men att taket i försäkringen inte hängt med. Fram till åttiotalet hade färre än var tionde löntagare en lön över taket.

- Ändras förutsättningar lite i sänder reagerar inte folk, säger Annelie Nordström.

Kommunal föreslår därför att taket för sjukersättning från sjukförsäkringen höjs från 330 000 kronor om året till 521 000 kronor. Ersättningen bör ligga på 65 procent mellan 521 000 och 1 042 000 kronor och Kommunal föreslår en höjning till 32,5 procent mellan 1 042 000 och 1 563 000 kronor. Förslaget innebär nästan ingen ny kostnad eftersom huvuddelen redan finns och finansieras.

Gynnar inte bara höginkomsttagare

Kommunals medlemmar är till stor del låginkomsttagare och taket i sjukförsäkringen påverkar inte dessa inkomstgrupper direkt.

- Vid en första anblick kan man tycka att denna fråga bara gynnar höginkomsttagare. Men kvinnor i vården har stora problem med dålig hälsa och de är stora konsumenter av sjukförsäkringen, som spelar stor roll för våra medlemmar.

Om förtroendet för sjukförsäkringen minskar kan det leda till att befolkningen föredrar privata lösningar. Men privata försäkringar blir dyrare eftersom inte alla delar på risken.

- Om legitimiteten för den generella välfärden urholkas och höginkomsttagarna hittar egna system med egna pengar är Kommunals medlemmar de stora förlorarna, säger Annelie Nordström.

Låginkomsttagare som tvingas köpa privata sjukförsäkringar får ännu mindre pengar att leva för, vilket leder till ökade klyftor i samhället.

Anna Hedborgs menar att i takt med att socialförsäkringarna omfattar en allt mindre del av befolkningen börjar många ifrågasätta om de ska betala skatt till en försäkring som inte gäller dem. Sjukförsäkringen hjälper inte bara den som drabbas av sjukdom utan den fördelar risker mellan inkomstgrupper.

- Låginkomsttagare är oftare sjuka än höginkomsttagare, vilket innebär att stora belopp går från de som tjänar mycket till låginkomsttagarna. Pengar fördelas från friska till sjuka.

- Omfördelningen av sjukförsäkringen är betydande. 2008 omfördelades 36 miljarder kronor från hög- till låginkomsttagare i sjukförsäkringen, säger Anna Hedborg.

Sjukförsäkringen har funnits sedan femtiotalet.

- Det har varit en historiskt framgångsrik reform och jag undrar varför vi inte fullföljer detta genom att höja taket för sjukersättningen, säger Sverker Gustavsson, professor i statskunskap vid Uppsala universitet.

- Vi lever i en värld av demokratisk kapitalism. Socialförsäkringen är ingen höger- eller vänsterfråga utan den är bra för såväl kapitalismen som demokratin.

Tilliten till den generella välfärden viktig

- Idag är socialförsäkringen extra viktig då många löntagare har stora lån och det är betydelsefullt med inkomsttrygghet. En stabil demokrati kräver medborgare som hyser tillit till den generella välfärden.

Ändå menar Sverker Gustavsson att en höjning av taket i socialförsäkringen känns näst intill utopiskt. Idag finns det avtalsförsäkringar som ger ett extra skydd utöver de allmänna försäkringarna.

- En förklaring, om än kanske långsökt, kan vara att försäkringsbolagen har intressen att upprätthålla avtalsförsäkringarna. Mellan åren 1935-55 pågick en stark lobby mot att en generell socialförsäkring infördes.

En annan förklaring kan vara det rådande politiska klimatet mellan partierna och media.

- I valrörelsen kommer det ett utspel varje dag som någon måste svara på under dagen. Långsiktiga förslag har svårt att klara sig i en sådan debatt.

- "Ni gynnar höginkomsttagarna" är ett motargument till ett sådant förslag som kräver väl underbyggda resonemang, säger han.

Kommunals seminarium om socialförsäkringarna avslutades med en paneldebatt med Annelie Nordström, Peter Hellberg, förste vice ordförande i Unionen och Peter Larsson, samhällspolitisk direktör vid Sveriges Ingenjörer.

- Vi tror att socialförsäkringssystemet måste anpassas till den tid vi lever i nu. Vi måste rädda hem dessa system - de är bra för både tillväxt och utveckling, säger Peter Larsson.

Peter Hellberg tror att många är dåligt informerade om hur stor sjukersättningen är.

- Jag tror att de flesta tror att de får ut 80 procent vid sjukdom, säger han. Annelie Nordström menar att socialförsäkringarna är en grundbult i den generella välfärden.

- Det är viktigt att få fler LO-förbund att driva denna fråga så vi får ett tryck underifrån, säger hon.

Läs mer i dessa dokument