Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Grace och Maria utsågs till "Årets skyddsombud" i Göteborgs stad

Sektionsföreträdare för Västra Göteborg tillsammans med pristagare
Foto: Simon Andersson
Maria som är ett av årets skyddsombud tar emot sitt pris
Foto: Simon Andersson
Alla de som tog emot ett pris som årets skyddsombud
Foto: Simon Andersson
2017-10-23
I fredags var det återigen dags att fira skyddsombudets dag. För andra gången så delades nu utmärkelsen ”årets skyddsombud” ut till ombud inom Göteborgs stad. Bakom utmärkelsen stod de fackliga organisationerna Kommunal, Saco, Lärarförbundet, Vision och Vårdförbundet där vardera förbund utsett skyddsombud som var värda att hylla lite extra.

I en tid där näringslivet trycker på för att frikoppla skyddsombuden från sina fackliga organisationer så känns det extra speciellt att få fira skyddsombudens dag. Skyddsombuden i Sverige spelar en otroligt betydelsefull roll på sina arbetsplatser. I deras uppdrag ingår att vaka över arbetsmiljön och att i samverkan med ansvariga chefer driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Att ha förtroendet att föra sina arbetskollegors viktiga krav på att arbetsmiljön är tillfredställande och att verksamheten har goda förutsättningar, är ingen enkel uppgift.
Du behöver vara lyhörd, påläst och orädd. Dessutom är det ett fackligt uppdrag som nästan uteslutande sköts inom ramarna för det dagliga arbetet. Du kan aldrig räkna med att få speciella förmåner och många gånger får vi läsa om berättelser där fackliga företrädare betraktas som besvärliga av deras arbetsgivare.

I år nominerade Kommunal Grace Nokrach och Maria Wåhlin, bägge från Sektion Västra Göteborg. Nedan följer motiveringarna.

Grace Nokrach

Grace har varit arbetsplatsombud/skyddsombud sedan februari 2015 och gick nu i våras sista delen i utbildningstegen för AO/SO. Hon är mycket aktiv i att bevaka och vara en god arbetsmiljö. Hon deltar i sina kollegors rehabiliteringsmöten. Hon stöttar upp när det uppstår konflikter i personalgruppen och väljer ingens sida. Hon håller sig alltid uppdaterad genom att inte missa några utbildningstillfällen och bidrar alltid med kloka tankar.

Maria Wåhlin

Maria Wåhlin har varit arbetsplatsombud/skyddsombud sedan hösten 2013. Hon deltar alltid i fortbildningarna som sektionen har för sina AO/SO. Maria är ett mycket aktivt skyddsombud som har många enheter i sitt skyddsområde att bevaka inom daglig verksamhet. Hon följer dagligen med sina kollegor på rehabiliteringsmöten eller andra samtal. Hon pratar skyddsfrågor med sina kollegor och försöker att sprida sin kunskap genom att få fler som blir intresserade. Maria är en god ambassadör genom sitt engagemang för arbetsmiljöfrågor. Senaste arbetsmiljöfrågan som Maria drev handlade om luften i lokaler som var undermåliga. Hon gick runt och frågade kollegorna  hur de upplevde inneluften innan hon därefter kallade på arbetsgivaren som i sin tur fick kalla in husägaren till ett möte. Där sa Maria med bestämdhet att något måste åtgärdas annars var hon tvungen att lägga ett skyddstopp. Detta ledde till en riskanalys och en handlingsplan där arbetsmiljöproblemet kunde åtgärdas relativt fort på grund av Marias agerande. Maria är också alltid noga med att återkoppla till kollegorna efteråt då hon arbetar för en god arbetsmiljö.

 
- Grattis till er båda. Hur känns detta? 

- Det känns väldigt trevligt att bli uppskattad på det här sättet. Att det jobbet vi lägger ner syns. Att sektionen uppmärksammat och lyft detta känns bra och jag tror det kan bli en sporre för andra, säger Maria Wåhlin.

Grace Nokrach nickar och fyller i.

- Det är en stor glädje. Jag är så glad över detta. När jag kommer tillbaks till min arbetsplats så kommer jag visa detta för alla mina kollegor! 
 

Är du också intresserad av att bli skyddsombud? Läs mer här!