Ge oss fler kollegor – nu!


2015-09-21

Katarina Kristenson, arbetsplatsombud för Kommunal Lundby, skrev en insändare till GP, rörande sin och kollegornas arbetssituation, 21 maj 2015.

Vi är ett arbetslag inom Lundbys hemtjänst som ser fram emot Göteborgs satsning Attraktiv hemtjänst. Men vi är oroliga. Trots beslut om förbättringar och ökade resurser till äldreomsorgen har vi inte sett till en enda ny kollega, skriver hemtjänstpersonalen i Lundby Älvstranden.

Låt oss berätta hur en vanlig dag på vårt arbete ser ut. Inte en dag då något oplanerat inträffar eller då halva styrkan är sjuk, utan en helt vanlig schemalagd dag.

Arbetet börjar 7.00 med planering. Därefter följer fyra och en halv timme då varje minut är inplanerad hos omsorgstagare. Det tar oss 45 – 60 minuter att transportera oss mellan deras hem, tid som inte är inräknad ovan.

Om allt flyter som det ska och inget oplanerat händer som gör att vi behöver stanna lite längre, eller ringa en närstående, så saknas alltså cirka en timmes tid för oss.

Späckat schema

Ytterligare ett exempel. En vanlig kväll har en av oss upp till 22 omsorgstagare att besöka inom loppet av 7,5 timmar. På den tiden ska vi med en lugn och trygg framtoning besöka människor i deras hem, ta av oss ytterkläderna, ge dem medicin, hjälpa dem med kvällsbestyr och kanske vara den enda person de träffar den dagen.

Under den här tiden ska vi även ta oss mellan omsorgstagarna. Ni kan ju själva räkna ut hur lång tid vi har hos varje person. Och nej, vi kan inte resa i tiden – omsorgstagarna får mindre tid än de betalar för.

Om någon ringer på sitt trygghetslarm, eller någon behöver hjälp med att byta en lampa så kan ni också räkna ut hur det påverkar övriga omsorgstagare. Tid för en kaffe- eller toapaus i personalrummet finns såklart inte heller. Vi passar härmed på att tacka personalen på de hotell och caféer i Eriksberg och som låter oss springa in och låna toan!

Svårt att rekrytera

Vi har valt vårt yrke för att vi vill göra skillnad för människor och stötta dem med det de behöver för en värdig och trygg vardag. Det gör vi med glädje och stolthet. Men med våra arbetsvillkor blir det svårt att rekrytera ny, utbildad personal till hemtjänsten. För utbildning behöver vi, med det ökade ansvar som kommer då allt fler multisjuka vårdas i hemmet.

Vi ser fram emot nya arbetsuppgifter och större ansvar, men vi vädjar också till våra beslutsfattare – ge oss fler kollegor! Utan fler anställda kommer både omsorgstagare, deras närstående och personal att fara illa.

Katarina Kristenson
Kommunals arbetsplatsombud, med kollegor
Hemtjänsten Lundby Älvstranden

Dela sidan