Framgång kring hållbara arbetstider i Luleå kommun


2021-12-15

Sektionsordförande för Kommunal i Luleå, Charlotta Adolfsson, har tillsammans med huvudskyddsombudet Hannah Espling på ett framgångsrikt sätt arbetat med hållbara arbetstider på arbetsplatsen Kronans vård- och omsorgsboende.

Två kvinnor med munsskydd
Charlotta Adolfsson och Hannah Espling i Luleå var med och stoppade (o)hälsosamma scheman
Foto: Kommunal

Det var i mars 2021, när man skulle bygga nytt och sammanfoga fem gamla hus till ett gemensamt boende, som problemen startade. Arbetsgivaren Luleå kommun hade tidigare bjudit in till möte för att diskutera hur omstruktureringen skulle genomföras rent praktiskt. Men trots att personalen var med på mötena valde arbetsgivaren att inte lyssna på deras åsikter.

 – Samtidigt skröt arbetsgivaren om den kompetenta personalen. ”Ja, men lyssna på dem då!”, tänkte jag. Det blir så dubbelt sådant där, berättar Charlotta.

Arbetsgivaren lyssnade inte på personalen

Från arbetsgivarens håll bestämde man sig för att köra på sin plan, nattpersonalen skulle bland annat gå över till att arbeta 9 timmar istället för 10, man drog ned schemaplaneringen till fyra veckor åt gången och man valde i många fall att starta arbetsveckan på en söndag. Det blev i princip omöjligt att få till ett bra schema som nattanställd. Nattpersonalen protesterade och sa rakt ut: ”Det här går inte, vi orkar inte! Det blir fler nätter och kortare återhämtning. ”

Dag- och kvällspersonalen fick börja springa resursturer, alltså hjälpa till vid frånvaro, på fjorton olika avdelningar. På varje avdelning bor nio personer. Som undersköterska fanns det inte en chans att hinna lära känna de boende och de anställda kände sig otillräckliga.

 – Det blev reaktioner på en gång, säger Charlotta. Telefonen gick varm på sektionens expedition. Det var både nattpersonal och dag och kvällspersonal som hörde av sig. De berättade om stora bekymmer med schemat och om att personalens möjlighet till återhämtning var lika med noll. Alla mådde dåligt och en del började säga upp sig.

Det gick inte längre. Personalen var slutkörd och Charlotta och Hannah bestämde sig för att planera in och organisera möten. De var också tydliga: ni måste välja ombud!

 – Eftersom det var ett nytt boende fanns det ingen facklig organisation på plats, inga arbetsplats eller skyddsombud. Vi kände snabbt att det här måste vi göra någonting åt och göra det rätt väg. Vi måste först och främst se till att organisera oss fackligt på arbetsplatsen, fortsätter Charlotta.

Vi kände snabbt att det här måste vi göra någonting åt och göra det rätt väg. Vi måste först och främst se till att organisera oss fackligt på arbetsplatsen

Personalen gick ihop – arbetsgivaren tvingades backa

Personalen på Kronan gick ihop och skyddsombuden gjorde en sammanställning av det som behövde åtgärdas. Sedan bokade Hannah ett möte tillsammans med skyddsombuden och arbetsgivaren. Det blev ett bra möte där arbetsgivaren tillslut valde att lyssna på personalen.

 – Vi följde en arbetsmiljöfrågas väg, tog det steg för steg. Målbilden var hela tiden att detta ska vi fixa! Och att om vi behöver, då tar vi i med hårdhandskarna! Skyddsombuden samlade in och dokumenterade vad alla medlemmar tyckte i frågan. Sedan hade de, tillsammans med mig och Hannah, ett möte med samtliga chefer där vi överlämnade ett dokument med konkreta lösningar på de problem man upplevde fanns. Lösningarna var dessutom sådana som inte skulle kosta pengar, så arbetsgivaren kunde inte göra annat än att backa!

Resultatet blev att arbetsgivaren valde att backa på 9 timmars nattpass. Man skapade också en schemagrupp och förlängde schemaperioden från fyra till sex veckor, samt ändrade resurspassen till att utföras på fyra istället för fjorton avdelningar. Det blev riktigt bra!

Framgången har gett ringar på vattnet

Framgången på Kronan har nu lett till fler bra beslut efter facklig – politisk samverkan. Av de statliga pengar som regnat över kommunerna under 2020 har man exempelvis valt att lägga en miljon av dem på en projektgrupp runt schemaläggning i Luleå kommun. I gruppen ska chefer, medlemmar från golvet och såklart facklig representation finnas med.

Och nu har till och med medlemmar från andra håll i landet hört av sig och vill ha råd och stöd i hur man kan driva frågor kring schemaläggning och arbetstider. Det känns fantastiskt att kunna inspirera andra!

 – Det viktigaste för oss är att medlemmarna är nöjda! När de kommit fram och sagt att det känns som att man fått livet tillbaka. Och sedan den här härliga vikänslan! Känslan av att vi fixade detta tillsammans, den har hållit i sig. Och nu har till och med medlemmar från andra håll i landet hört av sig och vill ha råd och stöd i hur man kan driva frågor kring schemaläggning och arbetstider. Det känns fantastiskt att kunna inspirera andra!

Charlottes bästa tips för att driva frågan om (o)hälsosamma scheman

  • Gå ihop tillsammans! När det känns som mest hopplöst kan man tillsammans hitta styrka och pusha varandra.
  • Organisera er och se till att ha ombud. Tillsammans lyssnar arbetsgivaren på oss!
  • Prata ihop dig med kollegorna om vilka lösningar som finns. Sitt inte bara och knyt näven i fickan!
  • Skriv tillbud! Vi behöver svart på vitt vad som inte fungerar när vi ska påvisa att något är fel.
  • Se till att du och kollegorna är medlemmar i facket. Det blir ett tryck när vi är många!
  • Ge aldrig upp! Nöj dig inte med svaret ”Det går inte att göra på något annat sätt”.

    Dela sidan