Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Frågor och svar gällande bostäder kopplat till Aftonbladets granskning

2016-01-15

(Uppdaterad 2016-01-16 kl 12.10)

Varför äger Kommunal fastigheter?
Förbundet äger fastigheter av två skäl dels som kapitalplaceringar och dels för att användas i rekryteringssyfte. Det är av vital betydelse för förbundet att kunna rekrytera medarbetare från lokalkontoren ute i landet.

Varför har inte Kommunal släppt en lägenhet till bostadskön på 16 år
Förbundets mål är att minst 50 procent av lägenheterna ska finnas tillgängliga på öppna marknaden och att resterande lägenheter ska vara tillgängliga för förbundets anställda. I nuläget bosätts 35 procent av lägenheterna av förbundets anställda och 65 procent bebos av personer utanför förbundet. När vi nått en balans på 50-50 kommer vi återigen att tilldela lägenheter till bostadskön.

Hur gick det till när Margot Wallström fick hyra en av Kommunals lägenheter?
Den lägenhet utrikesminister Margot Wallström hyrt är en lägenhet som Kommunal använder för kortare eller längre, men tillfälliga, uthyrningar utan att lämna förstahandskontrakt. Wallström har fått beskedet att hon inte gått före någon i kön till en sådan lägenhet och det har hon inte gjort.

Det finns en frivillig överenskommelse mellan Bostadsförmedlingen och privata fastighetsägare att dessa ska lämna varannan lägenhet till Bostadsförmedlingen. Kommunal omfattas inte av denna överenskommelse. Det som styr oss är vår egen policy. Den har som mål att 50 procent av lägenhetsbeståndet ska stå till Kommunals förfogande. I dag bebos 35 procent av lägenheterna av Kommunals anställda. 65 procent av lägenheterna i Kommunals fastigheter är uthyrda till hyresgäster på den öppna marknaden. Eftersom fördelningen är mindre än varannan lägenhet till Kommunal lämnar vi tills vidare inte lägenheter till bostadsförmedlingen.
Riksbyggen förvaltar Kommunals lägenhetsbestånd. Hyrorna bestäms i förhandlingar mellan Riksbyggen och Hyresgästföreningen.

Vad betalar Annelie i hyra?
Riksbyggen hanterar hyressättningen i sedvanliga förhandlingar med Hyresgästföreningen. Hyran är inte subventionerad.

Varför tilldelas ledningen lägenheter?
För att vi ska kunna rekrytera ledningen och ombudsmän utanför Stockholm är det viktigt att vi kan erbjuda ett boende.  Förtroendevalda och anställda måste under kortare eller längre tid kunna pendla från landsorten till arbetet på förbundskontoret eller bo i Stockholm. Att inte ha lägenheter skulle sätta geografiska begränsningar på vem som kan sitta i ledning eller på förtroendeuppdrag. För Kommunal som har medlemmar i varje del av landet är det viktigt att vi har en bred representation och inte får stockholmsfokus.

Kan man byta sin lägenhet?
De som har förstahandskontrakt har samma möjlighet att byta till större eller mindre lägenhet, eller annat läge, precis som andra.

Varför har Kommunal en representationsvåning?
Det finns flera anledningar till att vi har en representationsvåning på förbundskontoret. Kommunal har genom det fackliga arbetet många gäster, både internationella och från olika delar av landet. För att vi ska kunna ha överläggningar, möten och erbjuda middag har vi en representationsvåning. Kommunals förbundsstyrelse använder också representationsvåningen vid styrelsens egna överläggningar.