Förhandlingar om SAP-R skjuts till hösten


2022-06-21

Förhandling om SAP-R, räddningstjänstens särskilda avtalspension, skjuts upp till hösten. Nytt datum för när överenskommelsen ska vara klar blir den 31 oktober 2022.

Folktomt omklädningsrum för brandmän.
Foto: Astrakan Images AB.

Kommunal och SKR har kommit överens om att skjuta upp förhandlingarna som gäller villkoren för den särskilda avtalspensionen för anställda inom räddningstjänsten. Den nya överenskommelsen skulle förhandlats nu under juni månad, men kommer istället att få ett nytt måldatum. Senast den 31 oktober ska den vara på plats. Anledningen till att förhandlingarna skjuts fram är att det just nu är många delar inom pension och omställning som förhandlas. Detta avtals komplexitet gör att parterna därför gemensamt önskar mer förhandlingstid.

När det finns en färdig överenskommelse kommer alla medlemmar som omfattas att få information om det.

Kategorier

Dela sidan