Fler nattpass väcker protester: "Det krävs en dialog med medlemmarna"


2018-12-02

När en rad kommuner införde kortare och fler nattpass ledde det till protester från medarbetarna. Ett så stort förändringsarbete behöver grundläggas med en dialog som tar tillvara medarbetarnas kreativitet och engagemang, säger Lenita Granlund från Kommunal och Jeanette Hedberg från SKL i en intervju på sajten Heltid.nu.

Klocka, dokument och annan kontorsutrustning
Stora schemaförändringar påverkar arbetsmiljön och kräver samverkan.
Foto: John Sekutowski för Unsplash

- Att fatta beslut som faller ned till medarbetarna som ett faktum utan föregående dialog riskerar att skapa konflikter, säger Jeanette Hedberg, SKL.

– Det här handlar om stora förändringar som fordrar förankring och ett välgjort grundarbete gällande arbetsorganisation och bemanning. Det som händer nu är att arbetsgivare, med eller utan konsultstöd, har bestämt sig för en modell för införandet utan att våra medlemmar fått komma med synpunkter eller fått inflytande vid införandet av nya scheman, säger Lenita Granlund, Kommunal. Läs hela intervjun här.

Dela sidan