Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Facklig-politisk samverkan lönar sig

2017-06-20
Uttalande som antogs av Kommunal Stockholms läns representantskap den 27 april 2017.

Den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg 8-12 april var en framgång för Kommunal och LO. Men vi kan inte ta sådana framgångar för givet. Hade det inte funnits drivna fackliga ombud med förmågan att sätta agendan och skapa fruktbara allianser hade det inte heller blivit ett lika bra resultat.
Bland de 350 ombuden fanns det ett fyrtiotal kommunalare med fackliga förtroendeuppdrag från hela landet. Med sig till delegationsträffar i sina partidistrikt inför kongressen och till själva partikongressen förde de med sig de tre sakfrågor som Kommunal prioriterade:

  • att anställningsformen allmän visstidsanställning (AVA) ska avskaffas
  • att arbetsgivaren ska stå för arbetskläder om det finns lagkrav på sådana
  • att det ska införas legitimation för undersköterskor.

Den socialdemokratiska partikongressen gick Kommunal till mötes i alla dessa frågor. I de politiska riktlinjerna står nu att Socialdemokraterna ”vill avskaffa allmän visstid”, och att ”tillsvidareanställning på heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden.” Kongressen skärpte skrivningarna om arbetskläder och Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att ändra i de föreskrifter som krävs. I de politiska riktlinjerna står det nu att man ska utreda hur undersköterska kan bli en skyddad yrkestitel.

Utöver de frågor som Kommunal särskilt prioriterade så beslutades det även att ”behövs ett  regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och omsorg” och att ”det skydd arbetstagare har mot uppsägningar ska gälla även då arbetsgivare avser att minska antalet timmar på anställningskontraktet”. I korthet togs det stora kliv mot att begränsa vinstdriven välfärd och att avskaffa den på senaste tiden så omtalade hyvlingen av arbetstid.
Anledningen till att Kommunal har drivit dessa frågor är att medlemmar har skrivit motioner. Och varje facklig framgång på den socialdemokratiska kongressen har sitt ursprung i att medlemmar i fackföreningar har skrivit motioner som sedan antagits av avdelning och förbund. De var beroende av medlemmar som vill förändra samhället till det bättre.

Men vi stannar inte här.

I Stockholmsområdet är vi alldeles för få politiskt förtroendevalda med bakgrund i Kommunal. Där måste vi för våra medlemmars skull stärka Kommunals närvaro i politiken. Det är också så vi kan omvandla kongressens goda vilja till konkreta politiska förslag och beslut som kommer medlemmar och medborgare till gagn i vardagen. Varje facklig och politisk seger är ett viktigt steg på vägen mot ett jämlikt och solidariskt samhälle.