Facklig framgång Ca 700 medarbetare i Varberg får bättre arbetsmiljö


2019-09-26

Aktivt fackligt arbete har gett resultat i Varberg kommun. Nu ställer sig arbetsgivaren bakom de krav som ställts genom en så kallad Begäran av åtgärd.

Facklig framgång i Varberg för ca 700 medarbetare
Facklig framgång i Varberg för ca 700 medarbetare
Foto: Kommunal

Nyligen träffades arbetsplatsombud, skyddsombud och övrig personal som jobbar inom Varberg Omsorg. 45 st deltagare samlades för att ta del av kraven som ställts på arbetsgivaren. Dessutom fick deltagarna chansen att lyfta viktiga frågor som sektionen kan ta med i det fortsatta arbetet med att förbättra arbetsmiljön i Varberg kommun.

Bakgrunden till mötet är den så kallade Begäran av åtgärd (6 6:a) som sektion Varberg lämnat till arbetsgivaren. I den ställer Kommunal krav på ökad delaktighet och medbestämmande för personalen, bemaningsplanering genom utbildning i TimeCare och uppföljning av verksamheten. Krav som nu arbetsgivaren väljer att ställa sig bakom och arbeta för.

Den Begäran om åtgärd det rör sig om påverkar ca 700 personal, 1 avdelningschef, 2 verksamhetschefer samt 30 enhetschefer i Varbergs omsorg.  I höst fortsätter arbetet med att förbättra arbetsmiljö genom ett nära samarbete mellan Kommunal och arbetsgivaren. 

Har du också en facklig framgång du vill dela med dig av? Skicka in den till Framgångslådan! 

Kategorier

Dela sidan