Facklig framgång gav bättre scheman på Region Uppsalas arbetsplatser


Genom utbildning av arbetsplatsombud och skyddsombud har ett flertal fall av felaktiga scheman upptäckts på olika arbetsplatser inom Region Uppsala. Ombudens arbete har nu resulterat i bättre scheman.

Innan sommaren genomgick flera av Kommunals arbetsplatsombud och skyddsombud en utbildning i schemaläggning under semesterplanering. Detta gav deltagarna fördjupade kunskaper och verktyg som de kunde ta med sig till sina avdelningar och arbetsplatser. Tillsammans med sektionen bevakade man situationen runtom i Region Uppsala och på ett flertal arbetsplatser upptäcktes felaktigheter i schemaläggningen. Tack vare Kommunals ombud tvingades arbetsgivaren Region Uppsala att korrigera felaktigheter i sin planering kopplat till antalet fri- och semesterdagar. Detta har i slutänden lett till att många fler fått mer hållbara scheman före, under och efter semesterperioden. 

- Det finns såklart mer att göra inom detta område, men redan nu kan vi konstatera att skillnaderna är stora jämfört med förra året, säger Maria Östergren, vid Kommunal Mitt sektion Region Uppsala. 

Till hösten kommer ombuden att genomgå en spetskompetensutbildning i arbetstidsförläggning och arbetsmiljö.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar