Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

En tavla visar allt som händer med arbetsmiljön på vårdcentralen

Mathias Fredriksson, huvudskyddsombud på Vår Vårdcentral i Katrineholm.
Huvudskyddsombudet Mathias Fredriksson visar tavlan där alla ärenden som skyddsombuden driver på Vår Vårdcentral i Katrineholm visas – nya, pågående och avslutade.
Foto: Gösta Elmquist
Mathias Fredriksson, huvudskyddsombud
Arbetsmiljöarbetet på Vår Vårdcentral i Katrineholm fick en kickstart när undersköterskan Mathias Fredriksson valdes till skyddsombud och gick Kommunals kurs.
Foto: Gösta Elmquist
2016-05-17
”Vår vårdcentral” i Katrineholm var nyöppnad. Arbetsmiljön var inte den bästa, det förekom knappt någon dialog mellan ledning och personal. Förändringen kom när undersköterskan Mathias Fredriksson valdes till ombud och gick Kommunals utbildning. "Sedan drog vi drog igång en karusell som visade sig vara en riktig kickstart för arbetsmiljöarbetet", berättar han.

Idag finns en hel del rutiner för arbetsmiljöarbetet på den privata vårdcentralen. Mest synbart för alla anställda är den tavla som sitter i en korridor som alla passerar: Där sätts alla ärenden upp som skyddsombuden driver – nya, pågående och avslutade.

- Alla ser att det görs något och kan följa vad som händer, berättar Mathias Fredriksson, som nu är huvudskyddsombud på Vår vårdcentral.

Vid sin sida har han två skyddsombud som utsetts av Vårdförbundet. Han är också noga med att framhålla all hjälp han fick från det regionala skyddsombudet, Ove Timarsson, i början.

Ove Timarsson tog kontakt med Arbetsmiljöverket, som hade ett projekt om psykosocial arbetsmiljö. Det gjorde att en inspektör kom ut och kartlade vårdcentralens arbetsmiljö. Det ledde till att AMV listade en rad punkter som företaget måste ta itu med – och facket kunde lägga tyngd bakom sina krav.

Kollegerna på labb grät

Mathias berättar en del av bakgrunden: Kollegorna på labb grät när de blev pålagda ytterligare arbetsuppgifter – alla medelålders sörmlänningar ska hälsotestas – utan att arbetet förändrades. Sjuksköterskorna fick till exempel denna period flera egna mottagningar, vilket gjorde att belastningen ökade på framför allt labb och receptionen. Vårdcentralen skulle dessutom fungera som Företagshälsovård, utan förändringar i arbetssätt.

- Det är klart att vi alla var pressade, säger Mathias Fredriksson, som nu ett par år efter att han gick sin fackliga utbildning tycker att de börjat få bättre arbetsmiljö.

I dag har till exempel det systematiska arbetsmiljöarbetet satts igång, med genomgång varje år. Nu är ambitionen att göra riskanalyser redan innan förändringar i arbetet görs. Och alla uppmanas göra tillbudsrapporter så snart något händer.

- Tidigare har vi inte fått något gehör alls för arbetsmiljöarbetet, varken hos vd, styrelsen eller föreståndaren. Och läkarna är ju inte speciellt insatta i hur arbetsmiljön fungerar för personalen. Men nu har vi börjat se skillnad. Numera vågar faktiskt inte föreståndaren fatta något beslut som rör personalen utan att tala med oss skyddsombud!

- Däremot har vi fortfarande svårt att få styrelsen att inse hur mycket en bra arbetsmiljö betyder. Där har vi en hel del att göra.

Få med alla!

Vilket råd skulle du då ge kolleger i samma situation? Så här säger Mathias Fredriksson:

- Gå fackets kurser! Se till att få alla kolleger med i diskussionerna om arbetsmiljön. Försök få en effektiv tillbudsrapportering. För oss har också tavlan där vi rapporterar vad som pågår gett bra resultat. Idag ser alla vad som är på gång och märker att det verkligen ger effekt.

Av: Lalla Lindström

 

På arbetsmiljötavlan just nu

Här är några av de ärenden som skyddsombuden på Vår vårdcentral listar på tavlan just nu:

Pågående:

 • Hälsoundersökning för personalen önskas. Styrelsebeslut inväntas.
 • Bättre skyltning på vårdcentralen.
 • Mycket spring i kontorslandskapet. Dålig belysning. Man jobbar på att hitta en lösning.
 • Automatiska dörröppnare önskas i trapphuset. Elfirma har kontaktats.
 • Pappersfack på väggen vid arbetsstationer önskas för att slippa papper på skrivborden. Ingen åtgärd påbörjad.
 • Fler mikrovågsugnar önskas. Samtal kring inköp eller omfördelning av matrast pågår.
 • "Luktagottspray" önskas. Inväntar beslut om inköp.
 • Utbildning  en barnsjuksköterska för provtagning på barn önskas. 
 • Andnings- och hörseltestapparater önskas bli bokningsbara via Outlook-kalender för att slippa dubbelbokningar.

Avslutade:

 • Receptionen önskade bättre kommunikation när det gäller varor som ska betalas på vägen ut. Priserna skrivs nu in i bokningsunderlaget.
 • Rutin vid provtagning av årskontrollprover önskades. Är nu införd.
 • Dokument/checklista för nyanställda har införts.
 • Semesteransökningar/sjukanmälan/vab sköts nu elektroniskt istället för via pappersblankett.
 • Laddningsstation önskas för EKG apparat för att slippa ladda apparaten på undersökningsrummen. Eluttag och internetuttag installerat i korridoren.
 • Rörig mappstruktur på gemensamma serverkatalogen. Städas upp och strukturers om.
 • Takmonterad operationslampa är inköpt och installerad i OP-rummet.
 • Labb 2 hade insyn från väntrummet, en skärmvägg installeras.
 • Trösklar finns till en del undersökningsrum. Snickare kontaktas som blockar bort dessa.