Dåliga a-kasseregler kan göra att beredskapsanställda brandmän slutar


Ett ökat antal varsel under coronapandemin drabbar nu den svenska beredskapen ytterligare. Beredskapsanställda brandmän som förlorar sin huvudsakliga anställning drabbas hårt när de riskerar att få sin a-kassa sänkt på grund av sin anställning hos räddningstjänsten.

Brandman pekar på datorskärm i förarhytten i brandbil.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

En konsekvens av den sänkta ersättningen från a-kassan kan bli att många väljer att avsluta sin beredskapsanställning hos räddningstjänsten. Kommunal har undertecknat en hemställan till regeringen och ansvariga ministrar om att gruppen bör undantas från reglerna. 

- Gör man inte dessa förändringar finns det en stor risk att räddningstjänsten inte klarar av att upprätthålla beredskapen runt om i landet. Det vore förödande mot bakgrund av att vi befinner oss mitt i en pågående pandemi och står inför en sommar med hög risk för skogsbränder, säger Lenita Granlund, avtalssekreterare på Kommunal. 

Samtidigt är rekryteringsbehoven stora och det är en stor utmaning att rekrytera nya beredskapsbrandmän. 

- Därför är det inte rimligt att regler i arbetslöshetsersättningen medför att många deltidsbrandmän tvingas avsluta sin anställning i räddningstjänsten. Det måste till en förändring, annars tror jag att det blir väldigt svårt att säkra Sveriges räddningstjänstberedskap under pandemin.

Brandbloggen: Dåliga a-kasseregler kan göra att beredskapsanställda slutar

SVT Värmland: A-kasseregler tvingar deltidsbrandmannen Anders att säga upp sig

Dåliga a-kasseregler kan göra att beredskapsanställda brandmän slutar

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar