Coronaviruset är lika farligt oavsett var det finns


Den 16/4 växlade Kommunal upp arbetsmiljöarbetet inom vård och omsorg. Efter rapporter från medlemmar som vittnar om brist på personlig skyddsutrustning för personal - såväl inom sjukvård som äldreomsorg och hemtjänst har Kommunal tydligt tagit ställning till vad som gäller för personlig skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftad covid-19. Kommunal ställningstagande likställer kraven för personlig skyddsutrustning för äldreomsorg och hemtjänst med de krav som finns för sjukvården.

Skyddsutrusning inom vård och omsorg
Foto: Kommunal

I Sverige sker en stor del av vården hemma hos äldre vård- och omsorgstagare. Vård och omsorg i hemmet, speciellt vård vid misstänkt eller konstaterat covid-19-smitta ställer höga krav på både arbetsmiljön och vård- och omsorgskvaliteten. I situationer där vård- och omsorgstagare får både vård- och omsorgsinsatser är det omöjligt att skilja på olika vård- och omsorgsmoment eller hålla distans, speciellt när vården och omsorgen inte sker i sjukhusmiljö. Då regeringen i proposition (Prop. 2019/20:144) föreslår att covid-19 klassas som en samhällsfarlig smitta som ska lyda under smittskyddslagen, väljer Kommunal att tillämpa försiktighetsprincipen.

När covid-19 smitta misstänks eller konstateras inom äldreomsorgen kräver därför Kommunal samma nivå av säkerhetsåtgärder och skyddsutrustning som inom hälso- och sjukvården. Coronaviruset är helt enkelt lika farligt oavsett var det finns.

Läs mer här

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar