Bilderbok om säker arbetsmiljö för trädgårdsanläggare


2017-05-30

Nu kommer bilderboken ”Jobba säkert inom trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljö” - den andra delen i en serie böcker om säker arbetsmiljö som Kommunal och Skogs- och lantarbetsgivareförbundet har tagit fram tillsammans med Prevent.

Boken har ingen text utan består enbart av bilder med instruktioner som visar hur man arbetar på ett säkert sätt, med en allmän del, en del som handlar om hantering av maskiner och en del med fokus på kyrkogårdsarbete.

Handboken är framtagen för att kunna förklara hur man arbetar tryggt och säkert för medarbetare som inte har svenska som modersmål, exempelvis utomnordiska migrantarbetare som arbetar som säsongsanställda. Handboken kan även användas på naturbruksgymnasium och självklart också av alla som arbetar med skötsel av utemiljöer, som t ex kyrkvaktmästare, gårdsvärdar och trädgårdsanläggare.

Kommunal vill med denna bok inspirera och peka på möjligheter till att jobba förebyggande för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö med färre olyckor för våra medlemmar i branschen.

- Boken visar på hur man ska arbeta tryggt och säkert på ett lite annorlunda sätt än vad vi är vana vid, säger Anja Westberg, ombudsman i Kommunal. Bilder är mycket bra att diskutera kring, och jag hoppas att den väcker tankar och även idéer om hur man ska ha det på sin arbetsplats så att ingen far illa.

Boken har ett litet praktiskt format som gör att den är lätt att ta med – den ryms i en ficka.

Boken finns att ladda ner på Prevents webbplats, och kan även beställas via din sektion.

Dela sidan