Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Längre svarstider hos sektionerna

Just nu har vi tekniska problem med sektionernas e-post, därför kan det ta längre tid att få svar. Du kan även ringa till oss.
Stäng

Bemanna rätt i Tranås demensvård

2016-05-20
Debatt. På grund av för låg bemanningen inom demensvården i Tranås kommun, lever kommunen inte upp till socialstyrelsens krav. I dag lämnas demenssjuka ensamma och befintlig personalen har ingen möjlighet att springa på larm. Situationen är ohållbar skriver Kommunal ihop med personalen på demensavdelningarna på Uvaberg och Beckhemmet.

Den 15 april 2016 infördes en förändring i förordningen till Socialtjänstlagen, som innebär att kommunen kontinuerligt måste planera utifrån patienternas individuella behov. Personal ska ”utan dröjsmål” dygnet runt vid behov kunna ge stöd till demenspatienter eller andra personer som bor på äldreboenden. Det innebär att kommunerna, kontinuerligt, måste anpassa bemanningen efter det aktuella omsorgsbehovet.

Den exakta ordalydelsen i socialtjänstförordningen blir ”I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa”.

De som starkast ställt sig emot bemanningskravet, för att nå upp till socialstyrelsens krav, är Sveriges Kommuner och Landsting SKL, som menar att skärpta bemanningskrav medför ökade kostnader för kommunerna. Men det är ett svagt argument som slår mot en av de mest utsatta grupperna i samhället. Nackdelen med att gömma sig bakom ekonomiska argument är att man glömmer ordalydelsen i socialtjänstförordningen och där med sitt uppdrag.

Kommunal och personalen på Uvaberg och Beckhemmet är oroad över situationen. Det har gått för långt trots att förändringen i förordningen till Socialtjänstlagen är tydlig. Vi hoppas att Tranås kommun tar stöd i Socialtjänstlagen och bemannar rätt för att de äldre ska kunna leva ett så tryggt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt.


Ann-Sophie Forsemalm, sektionsordförande Kommunal sektion Tranås/Aneby

Personalen på demensavdelningarna på Uvaberg och Beckhemmet i Tranås kommun

Kategorier

Undersköterska TRANÅS KOMMUN Tranås/Aneby