Bättre arbetsvillkor i Skönsmons hemtjänst gav tryggare äldre


Ett nytt arbetssätt i hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvall har blivit en framgångsmodell. Genom att låta de äldre träffa färre medarbetare har tryggheten ökat. Personalen har fått ta större ansvar för verksamheten vilket lett till färre sjukskrivningar och en förbättrad ekonomi. Det visar en rapport som Forum för Health Policy tagit fram på uppdrag av Kommunal och Vision.

– Rapporten pekar på några tydliga framgångsfaktorer för äldreomsorgen. Det handlar om att ge personalen förutsättningar att vara proffs. I exemplet med hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvall har omsorgspersonalen planerat sina arbetsdagar och personaltätheten är tillräcklig.  Medarbetarna känner sig delaktiga och sedda, säger Annelie Nordström, förbundsordförande i Kommunal.

En annan framgångsfaktor, enligt rapporten, är satsningen på ett närvarande ledarskap. Det går ut på att cheferna tar ett steg tillbaka och låter medarbetarna ta ett större ansvar för den dagliga verksamheten. Samtidigt är cheferna tillgängliga för att stötta och handleda sin personal.

– Cheferna har en nyckelroll för att äldreomsorgen ska fungera – dygnet runt och året runt. Cheferna skapar förutsättningar för goda arbetsvillkor för personalen. Det är grundläggande för kontinuitet och därmed kvalitet i verksamheten, säger Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision.

Samtidigt som arbetsorganisationen har förbättrats, visar projektet på goda resultat i verksamheten:

  • Sjukskrivningarna (långa såväl som korta) har minskat.
  • Behovet av vikarier har minskat och kostnaderna för vikarier är idag lägre jämfört med kommunen i övrigt.
  • Ekonomin har förbättrats. Ett tidigare budgetunderskott har bytts mot överskott under 2014.
  • Bättre resultat på medarbetarenkäten jämfört med kommunen i stort. Bland annat visar medarbetarenkäten på ett högt förtroende för chefen.
  • Färre larm jämfört med övriga hemtjänstområden i kommunen.
  • Fler nöjda och trygga brukare. Resultat av brukarenkäten visar att man är särskilt nöjd med den högre personalkontinuiteten.

Peter Daneryd, forskare och projektledare på Forum för Health Policy, har gjort rapporten på uppdrag av Kommunal och Vision.

Mer information

Bättre arbetsvillkor i Skönsmons hemtjänst gav tryggare äldre

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar