Nytt krislägesavtal klart


Kommunal har tecknat ett nytt krislägesavtal med Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Sobona. Krislägesavtalet är nu bättre anpassat efter långa krislägen och tiden en anställd kan vara anvisad på avtalet är begränsad – ett behov Kommunal såg tydligt under pandemin.

Nytt krislägesavtal.
Nytt krislägesavtal.
Foto: Kommunal.

Krislägesavtalet är ett kollektivavtal som kan aktiveras tillfälligt av SKR eller Sobonas styrelse vid särskilda krislägen, för grupper som normalt går på kollektivavtalet HÖK/AB eller anställs särskilt för krisläget. Det togs ursprungligen fram för att hantera stora skogsbränder, men syftet är att kunna använda det vid till exempel översvämningar, bränder, elförsörjningskriser eller pandemier.

Det nya avtal som nu tecknats gäller från och med den 1 juli. Det som gör det nya avtalet bättre lämpat för längre kriser är bland annat att det nu är begränsat hur länge en enskild person kan vara anvisad på avtalet.

– Det är väldigt viktiga förändringar vi har fått till i krislägesavtalet. Nu när det finns en reglering för hur länge en enskild individ kan gå på avtalet så värnar vi medlemmarnas hälsa och återhämtning, även under långa kriser. Det har varit det primära målet med förhandlingarna, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal.

De största förändringarna i krislägesavtalet (KLA) är:

  • En arbetsgivare får bara ha KLA aktiverat om behov finns och särskilda krav uppfylls. Avtalet upphör att gälla om ingen blivit anvisad på sju dagar.
  • En anställd kan vara anvisad högst 8 veckor sammanlagt. Efter dessa 8 veckor får den anställda automatiskt en karens från KLA i 12 veckor.
  • Direkt efter sista arbetspasset på KLA eller mellan anvisningar ska arbetsgivaren förlägga 36 timmars vila inom senast tre dagar.
  • Krisersättningen höjs till 130 procent av lönen, och ersättningen för nödfallsövertid höjs till 180 procent av lönen.
  • Arbetsgivaren har möjlighet att göra vissa undantag om det är absolut nödvändigt. Med det följer regleringar för undantagen och ett stärkt lokalt inflytande för Kommunal.

Parterna är överens om att syftet med avtalet är verksamheten möjlighet att ställa om vid ett krisläge och att det är viktigt undvika för hård belastning på enskilda medarbetare. Kommunal har under pandemin sett problem i flera regioner där avtalet inte har använts på det sätt det ursprungligen var tänkt, och därför har det funnits ett behov att förtydliga syftet.

I och med att avtalet gäller redan från den 1 juli i år betyder det att både möjligheten till återhämtning och högre ersättning kommer att gälla redan i sommar, för de regioner där avtalet behöver vara aktiverat.

– Nu hoppas vi att vi snart ser slutet av det krisläge vi har befunnit oss i under mer än ett år. Jag är glad att kunna konstatera att vår delegation nu har sett till att nästa gång vi drabbas av någon typ av kris, vad det än månde vara, ska våra medlemmar som arbetar i frontlinjen ha möjlighet till återhämtning – även om krisen blir långvarig, säger Johan Ingelskog.

Frågor och svar om krislägesavtalet.

Om du har fler frågor om ditt kollektivavtal eller krislägesavtalet kan du vända dig till din sektion.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar