Avtal klart: Arbetsgivaralliansen, Idrott


Ett nytt kollektivavtal har tecknats mellan Kommunal och Arbetsgivaralliansen. Avtalet gäller för området Idrott, och reglerar löner och allmänna anställningsvillkor. Det nya kollektivavtalet gäller från och med 1 november 2023 till och med 31 oktober 2025.

Illustration av två papper i en pratbubbla
Foto: Kommunal

Det nya kollektivavtalet innehåller löneökningar i enlighet med märket. Nu startar lönerevisionerna och den nya lönen betalas ut när förhandlingarna är klara. 

Skriftlighetskrav vid lönesamtal 

Lönesamtal ska dokumenteras samt undertecknas av båda parter.

Semester 

De lokala parterna kan träffa överenskommelse om annan hantering av semesterdagstillägg. Exempelvis lediga dagar, avsättning till pension eller annat. 

Löneökningar 

1 november 2023 höjs lönen med 1 177 kr per heltidsanställd.

1 november 2024 höjs lönen med 986 kr per heltidsanställd.

Lägstalöner

Lägsta grundlön vid fyllda 20 år
Från och med 2023-11-01: 26 240 kr
Från och med 2024-11-01: 27 226 kr

Lägsta grundlön vid fyllda 19 år
Från och med 2023-11-01: 23 160 kr
Från och med 2024-11-01: 23 913 kr

Lägsta grundlön vid fyllda 18 år
Från och med 2023-11-01: 22 234 kr
Från och med 2024-11-01: 22 987 kr

Lägsta grundlön vid fyllda 17 år
Från och med 2023-11-01: 17 605 kr
Från och med 2024-11-01: 18 358 kr

Lägsta grundlön vid fyllda 16 år
Från och med 2023-11-01: 16 446 kr
Från och med 2024-11-01: 17 432 kr

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar