Arbetstidsnämnden som ska pröva dispenser på plats


Den 1 oktober införs nya regler om dygnsvila där arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars dygnsvila. Det kommer att finnas möjlighet att söka dispens för arbetstidsförläggning upp till 24 timmar för verksamheter med särskilda behov, och den nämnd som ska pröva dispenser är nu på plats.

Piktogram lagbok klubba
Foto: Kommunal

Nu finns arbetsordningen för nämnden, opartiska ordförandena och förfarandet på plats och kan börja hantera dispensansökningar om att kunna jobba dygnspass på HÖK AB, samt på berörda bilagor.

Ordföranderollen delas av två personer som turas om att tjänstgöra vid sammanträdena. Kurt Eriksson och Robert Schön får det gemensamma uppdraget som oberoende ordförande i Centrala parters arbetstidsnämnd.

Beslut om att begära dispens ska fattas av den högsta ledningen i kommun, region eller kommunalt bolag. MBL-förhandling inklusive riskbedömning ska genomföras innan en begäran om dispens. Beslut fattas av centrala parters arbetstidsnämnd. Arbetstidsnämnden kommer att prioritera ärenden där avtalsbestämmelser träder i kraft den 1 oktober 2023.

Innan ansökan sker ska ett antal förutsättningar vara uppfyllda. I dokumenten nedan, som arbetsgivaren ska använda, finns förfarandet beskrivet. 

Vad gäller för mig? Läs mer om dygnsviloregler.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar