Arbetsgivare får utökat ansvar för arbetsbelastning


2016-09-26

Arbetsmiljöverket har nyligen drivit ett ärende gällande arbetsbelastning. Vad blev resultatet? Jo, arbetsgivare måste bli ännu bättre på att undersöka och riskbedöma för hög arbetsbelastning, även på enskild individnivå.

Efter två olika domstolsinstansers domar, blev slutsatsen att Arbetsmiljöverket nu kan driva ärenden om arbetsbelastning på enskild individnivå – och inte bara på en hel arbetsgrupp. Det gör att vissa mönster som tidigare kan ha dolts på gruppnivå, nu kommer upp i dagen. Arbetsmiljöverket understryker att de nu skapat ett prejudikat för andra att ta fasta på.

Det är viktigt för all personal inom sjukvård och omsorg, där bristen på resurser och bemanning är påtaglig. Det som kan se bra ut i den teoretiska planeringen, kan i verkligheten visa sig vara helt annorlunda. Ett exempel är när dagens, kvällens eller nattens arbete ska utföras och man är för lite personal, vikarier saknas men inga arbetsuppgifter bortprioriteras. Konsekvenserna blir då att schemat på individnivå är intecknat långt över vad som är möjligt att utföra under arbetspasset. Vid sådana tillfällen är det viktigt att ställa krav på arbetsgivaren att göra riskbedömningar just på individnivå.

Upplever du att du har det för stressigt på jobbet?
Prata då med din chef eller kontakta ditt skyddsombud som kan ta upp frågan, för nu bär arbetsgivaren ansvaret för varje enskild individs arbetsbelastning.

Dela sidan