Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Arbetsbördan inom äldreomsorgen är orimlig

Eva Kärrman, ordförande Kommunal Väst.
Eva Kärrman, ordförande Kommunal Väst.
Foto: Jenny Segersten
2015-09-18
Kommunal Västs ordförande Eva Kärrman kommenterar äldreomsorgen i Göteborg och rekryteringsbehovet i Västra Götaland.

Äldreomsorgen är, trots att både hemtjänstpersonalen och deras närmaste chefer trollar med knäna, på många håll en tickande bomb. Personalen har en orimlig arbetsbörda och det händer att misstag inträffar till följd av stress och utmattning.

Bemanningsbristen är det grundläggande problemet i äldreomsorgen. För att spara in pengar har grundbemanningen kapats förbi gränsen för vad som krävs för en värdig och säker vård och omsorg. Tillsammans med omsorgstagarna betalar Kommunals medlemmar priset för detta, då deras arbetsmiljö försämrats under flera års tid.

Stort rekryteringsbehov

Även när arbetsgivaren godkänner vikarier för att täcka hål i schemat, är det svårt att få tag i personal. SKL (Sveriges kommuner och landsting) uppskattar att till år 2019 behöver 24 000 nya undersköterskor rekryteras i landet. I Västra Götaland behövs 4100 – långt fler än vad som idag går ut från yrkesutbildningarna.

Arbetslivet som väntar efter utbildningen måste bli mer attraktivt och utbildningsplatserna fler! Kommunal kräver att 30 000 nya undersköterskor utbildas och heltidsanställs i äldreomsorgen, det är vad som krävs för en värdig omsorg och en god arbetsmiljö. 

Undersköterskorna inom hemtjänsten utför bra mycket mer än städning och handling. Idag är många av de gamla som bor hemma svårt sjuka och det kräver att personalen har god kompetens inom vård.

Låt proffsen göra sitt jobb

Detaljstyrningen av hemtjänsten måste upphöra och personalen måste få förtroendet att i högre utsträckning lägga upp insatserna i samråd med omsorgstagarna. Kommunals medlemmar som arbetar inom hemtjänsten måste ofta gå emot den detaljstyrda och slimmade planeringen för att kunna ge en professionell och värdig omsorg. De bryter mot styrningen för att istället stötta omsorgstagarna med det som faktiskt är viktigast. Genom att personalen är så lojal och kompetent blir de svårigheter som dyker upp, på grund av brister i styrningen, lösta. Därmed är det många problem som inte åtgärdas utan bara fortsätter. Det gäller oavsett om vi talar privat eller offentligt drivna verksamheter. Släpp fram undersköterskorna och ge dem större utrymme att använda sina yrkeskunskaper!

Politiska åtgärder - en bra början men inte nog

Våra politiker är ansvariga för att ge våra medlemmar och deras närmaste chefer rätt förutsättningar att utföra det jobb som de brinner för. I Göteborg har det röd-gröna styret påbörjat en stor satsning kallad Attraktiv äldreomsorg. Här ingår flera saker som Kommunal länge efterfrågat, bland annat rätt till heltid och tryggare anställningar. Dessvärre har de goda intentionerna inte har slagit igenom så som vi hoppats. Till exempel har heltiderna fört med sig att flera stadsdelar gjort andra försämringar av arbetstiderna samt infört resurspass, vilket kan leda till oro och svårigheter att planera sin vardag. Vi saknar också rätt till heltid för nattpersonalen, det har vi blivit lovade för länge sedan.

Göteborgs stad har även vikt en ansenlig summa för att öka bemanningen inom äldreomsorgen, självklart välkommet! De har pengarna i flera fall försvunnit i stadsdelarnas ”svarta hål” och inte hamnat där det var tänkt. Så tyvärr är det många av Kommunals medlemmar som frågar sig vad som blivit av det hela.

Trots alla brister som både omsorgstagare, deras anhöriga och personal stångas med, känns det ändå som om vi fått lite gehör för Kommunals krav. I Göteborg har vi inte tappat hoppet om att Attraktiv äldreomsorg ska bil en vändpunkt för verksamheten och regeringen har nu aviserat närmare en miljard för att öka bemanningen inom omsorgen. Det innebär till exempel 47, 9 miljoner kronor till Göteborg den här hösten och mer pengar följande två år. Vi har också fått löfte om att delade turer ska förbjudas av SKL och regeringen har gått ut med en välbehövlig satsning på yrkesutbildningar. 

 
Eva Kärrman,
Ordförande Kommunal Väst

Kategorier

GÖTEBORGS KOMMUN Väst