”Alla fel jag hittar ger mer lön till medlemmarna”


2016-07-19

160 arbetsgivare, 850 anställda och löner på drygt 225 miljoner kronor. Det gick Kommunal Stockholms läns lönegranskare Tim Kirwin igenom under 2015.

Trädgårdsanläggningsbranschen var i början av 2000-talet en bransch där svartjobb och lönedumpning frodades. Den behövde städas upp och därför beslutade Kommunal Stockholms län att anställa en lönegranskare. 2007 hittade lönegranskaren fel på löner från 22 olika företag, vilket ledde till att sammanlagt 1,5 miljoner kronor betalades ut i efterhand. För 2008 blev summan 919 000 kronor från 24 olika företag. 

Besöker varje arbetsplats en gång om året

Sedan två år är det Tim Kirwins jobb att åka ut till företagen för att gå igenom lönespecifikationer. Just den här dagen är han på Lidingö trädgårdscenter, där han slår sig ner i fikarummet, bläddrar i pärmarna och ställer frågor.
– Det gick väldigt bra. Här är det ordning, säger han.
Men det är inte fallet med alla företag. En del har svårt att förstå hela avtalet, en del har fel ekonomiprogram och en del är inte så noga. Tim Kirwin letar framför allt efter fel lön men även övertidsersättning som inte betalats ut, fel kring föräldraledighet, röda dagar, semesterlön och karenstider.
– Oftast beror det på den mänskliga faktorn. Ibland har de olika ursäkter som att hen inte är kvalificerad för jobbet, men jag märker om de har bortförklaringar. Då säger jag att hen ska ha den lön som hen har rätt till. Jag kämpar för alla, även säsongsanställda och skolungdom. Alla fel jag hittar ger mer lön till medlemmarna.
Han åker ut på arbetsplatsbesök till varje företag som har tecknat kollektivavtal en gång om året.
– Jag försöker också åka till företag som inte har kollektivavtal för vi har medlemmar även där.

Försöker avdramatisera besök

Det kan finnas en del motstånd till granskningen, även om avtalet följs. Då försöker han avdramatisera besöket genom att diskutera utvecklingen i branschen där han har 20 års erfarenhet.
– Sedan går ju företag i konkurs och folk sägs upp och så vidare. Just nu är det väldigt mycket bemanningsföretag som hyr ut personer till trädgårdsföretag som inte vill anställa men behöver extrafolk under våren och sommaren för branschen är säsongsbetonad på grund av osäkerheten kring vinterjobben. Men har bemanningsföretagen kollektivavtal är jag där och granskar dem också, liksom underentreprenörer till stora trädgårdsföretag.

Är de anställda på plats börjar han besöket med att prata med dem, på så sätt värvar han även nya medlemmar.

Alla gynnas av granskningen

En lönegranskares närvaro hjälper till att reglera löner i branschen och hjälper medlemmar som har svårt att förhandla rätt lön till sig. Eftersom alla trädgårdsföretag granskas gynnas de seriösa också.
– Det optimala för mig är att ha en bra dialog med de företag jag besöker där vi båda skapar bra arbetsklimat utifrån rätt lön. Alla vinner på det, både företag och medlemmar.

De senaste åren har felaktigheterna minskat men nu ökar de igen, delvis står nystartade företag som inte kan kollektivavtalet bakom ökningen. Summan av fel under 2015 blev 197 530 kronor och i snitt fick 14 medlemmar en löneökning på drygt 865 kronor per månad.

Fakta

Avtalet mellan Kommunal och Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA) är det enda kollektivavtal där det står inskrivet att Kommunals avdelningar kan granska lönerna inom branschen.

Kategorier

Dela sidan