Afrikanskt projekt stärker kvinnors rättigheter


Kommunal har ett stort globalt engagemang. I grunden handlar det om att fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter, oavsett om det berör hushållsanställda i Tanzania eller hemtjänstpersonal i Sverige. Ett av projekten som Kommunal är engagerat i, med stöd från Union to Union, riktar in sig på att stärka kvinnors rättigheter i 15 afrikanska länder.

Sofia Eriksson, internationell ombudsman på Kommunal.
Sofia Eriksson, internationell ombudsman på Kommunal.
Foto: Stefan Nilsson.

Att bedriva fackligt utvecklingssamarbete handlar inte om att överföra svenska värderingar, eller uppfattningar om hur facket ska vara, på människor i andra delar av världen. Det är Sofia Eriksson på Kommunal noga med att framhålla. Hon är internationell ombudsman och jobbar bland annat med att samordna förbundets olika globala samarbetsprojekt med fackförbund på flera kontinenter.

Vi måste utgå från fackföreningarnas behov där de verkar, i exempelvis Afrika. Även om det finns olikheter som kan se stora ut är de flesta fackliga frågor i grund och botten de samma på global nivå som i Sverige, säger hon.

”Vidriga arbetsförhållanden”

Ett av projekten som Kommunal är engagerat i, med stöd från Union to Union, riktar in sig på att stärka kvinnors rättigheter i 15 afrikanska länder. Det handlar både om kvinnors möjlighet att ta plats i det fackliga arbetet och att stärka rättigheterna på arbetsplatserna. Även Livs och Hotell- och restaurangfacket är med och förbunden jobbar mest med samma yrkesgrupper i projektet som på hemmaplan.

– För vår del handlar det främst om lantarbetare, den gröna sektorn. I de här länderna bor de ofta i bostäder ägda av arbetsgivarna och har vidriga arbetsförhållanden. Det mesta är oreglerat och de hushållsanställda ses nästan som en ägodel av arbetsgivaren.

Vikten av kreativa lösningar

Projektet bedrivs genom det globala facket IUF, men Sofia Eriksson och Kommunal är djupt engagerade i arbetet.

– Vi är väldigt aktiva i våra projekt, det är viktigt för oss. Rent praktiskt kan det innebära att vi bistår med sakkunniga inom arbetsmiljöområdet. Till exempel har vi bidragit med expertis på bekämpningsmedel i lantbruket. Vi har också funnits med som resurspersoner på jämställdhet.

De afrikanska fackföreningarna saknar ofta både avtal och lagstiftning som säkrar arbetstagarnas rättigheter.

– Då blir det extra viktigt att tillsammans hitta kreativa lösningar på olika problem och dela med sig av sina erfarenheter.

...men när hon kände stödet från de andra hushållsanställda kunde hon säga att ”nu har jag förstått att jag har samma värde som andra människor”.

Sofia Eriksson, internationell ombudsman på Kommunal.

Kamp mot sexuella övergrepp

Sedan starten 2007 har det hänt mycket, berättar Sofia Eriksson. I början fanns en misstänksamhet när kvinnor skulle bli engagerade i facket.
– Då blev även familjerna inbjudna till mötena för att se att det inte var något konstigt eller farligt som mamma eller frun var med på. Efterhand droppade familjerna av och kvinnorna kunde mötas utan problem.

Sexuella övergrepp och trakasserier är ett stort problem i flera av de yrken som projektet riktar in sig på. Kvinnorna i exempelvis lantarbetar- och hushållssektorn befinner sig i en väldigt utsatt position.

Framgångar och globalt ramavtal

– Där har de fackligt aktiva tagit fram checklistor och foldrar med bilder som beskriver vad sexuella övergrepp faktiskt kan vara. Facket har utbildat kontaktpersoner på arbetsplatserna, kvinnor, som den som är utsatt kan anmäla till. Projektet har också lett till att stora arbetsgivare, som globala Sodexo, har antagit ett globalt ramavtal med IUF mot sexuella trakasserier, säger Sofia Eriksson.

Andra resultat i projektet är att lantarbetare i Sydafrika numera har sex månaders betald föräldraledighet, och i Kenya har de rätt till betald ledighet vid missfall. Men det handlar också om framgångar på individnivå, att kvinnor som blivit engagerade i facket vågar ta mer plats och kräva sin rätt på ett annat sätt än tidigare.

Mod ur facklig gemenskap

– Som Christina, som jag mötte på ett fackmöte för hushållsanställda i Tanzania. Hon ställde sig upp och berättade att hon jobbar mellan tolv och 16 timmar alla dagar utom på söndagarna och att hon varit utsatt för diskriminering och hot och inte tyckte att hon hade något värde. Men när hon kände stödet från de andra hushållsanställda kunde hon säga att ”nu har jag förstått att jag har samma värde som andra människor”, säger Sofia Eriksson och fortsätter:

– Det är ju det vårt globala arbete handlar om. Genom projekten växer inte bara den fackliga styrkan utan också individerna. Christina beskrev så tydligt att den fackliga gemenskapen och stödet från andra kvinnor hade fått henne att ta strid för bättre villkor. Det är lätt att glömma bort i alla siffror och rapporter, men det är faktiskt det som är det viktiga, säger Sofia Eriksson.

Afrikanskt projekt stärker kvinnors rättigheter
Afrikanskt projekt stärker kvinnors rättigheter

Kommunals internationella arbete

VI ingår bland annat i de globala fackliga federationerna för offentliganställda, trafik och lantarbetare – PSI, ITF och IUF. 

Kommunal bedriver fackligt samarbete tillsammans med de globala facken i ungefär 40 länder i olika delar av världen. Projekten finansieras huvudsakligen av Sida via bland annat Union to Union.

Text: Anna Hjorth
Foto och film: Stefan Nilsson

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar