Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Hundra hästskötare träffades på Marholmen

Hästskötare på Marholmen
Hästskötare på Marholmen samtalar
Foto: Catrine Allansdotter Sandberg
Hästskötare på Marholmen
Hästskötare på Marholmen samtalar
Foto: Catrine Allansdotter Sandberg
2015-09-02
När Kommunal samlade omkring hundra hästskötare på kursgården Marholmen, så representerades Mellersta Norrland av 11 hästskötare från ridskolor, turridning och trav.

Dagarna har varit fylld av diskussioner runt vilken är skillnaden med Kommunal som förening jämfört med andra föreningar? Vad gör att du är med och engagerar dig i föreningar? Där var det några som inte hade tänkt på Kommunal som en förening.

Hur tror ni vi kan få fler hästskötare att välja medlemskap i Kommunal? Vad skulle du och dina arbetskamrater vilja skriva en Avtalsmotioner om? Det har frågeställningarna och diskussionerna bland annat rört sig runt dessa dagar.

En Facebook-grupp har startats upp för alla som var med på denna yrkesträff för Hästskötarna så där kommer diskussionen att fortsätta.

Till sist så fick vi komma fram till en fråga som vi skulle vilja jobba vidare med i vår avdelning och då föll valet på - hur kan du/ni förbättra kommunikationen på er arbetsplats? Den frågan kommer att fortsätta att jobbas med på vår uppföljningsträff i höst.

Samtal på Marholmen

Vi fick också två personer från avdelningen som har anmält sitt intresse till att sitta med i avtalsdelegationen för Almega Häst!

Catriné Allansdotter Sandberg
Ansvarig Ombudsman
Mellersta Norrland

 

Av: Thomas Funseth

Skapad: 2015-06-25, Ändrad: 2015-06-25

Tweet