Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Alla nyheter från Kommunal

Pratbubbla med texten Varsel abvlåst!

Varsel om konflikt med Almega Vårdföretagarna avblåst

Kommunal har accepterat medlarnas bud och två nya kollektivavtal kommer att tecknas med Almega Vårdföretagarna för privatanställda inom vård och omsorg, samt äldreomsorg, bransch E och F. Avtalen innehåller lönehöjningar för alla medlemmar i nivå med märket och en särskild satsning på yrkesutbildade.
Kvinna i skyddsutrustning i sjukhuskorridor.

Kommunal vill att exponerade yrkesgrupper ska prioriteras i vaccineringen mot covid-19

Kommunal anser att det är mycket glädjande att de vaccin mot covid-19 som har tagits fram nu har börjat distribueras i befolkningen, men menar vidare att även samhällsviktiga yrken och yrken där man exponeras mot smitta bör prioriteras i nästa steg.
Stopp för privatisering av personlig assistans i Varbergs kommun! Tack vare påverkan från Kommunal.

FACKLIG FRAMGÅNG: Stopp för privatisering av personlig assistans i Varberg

I juni 2020 fattade Socialnämnden i Varbergs kommun beslutet om att lägga ut all personlig assistans på privata arbetsgivare. Nu backar nämnden på beslutet efter påverkan från Kommunal
Tobias Baudin

Coronakommissionen slår fast vad vi sagt länge

Regeringens coronakommission presenterade idag sin första delrapport över coronapandemin. Delrapportens huvudfokus har varit smittspridningen inom vård och omsorg av äldre. Coronakommissionen konstaterar att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad att hantera en pandemi. Delrapporten konstaterar även att äldreomsorgen sedan länge haft välkända strukturella brister.
Kvinna med armarna i kors i korridor.

Kommunal larmar om stora brister i arbetsmiljöarbetet

Mer än var femte skyddsombud uppger att de sällan eller aldrig medverkar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En lika stor andel uppger att skyddsronder sällan eller aldrig tillämpas. Det visar en Kommunals arbetsmiljöbarometer 2020.
Kvinna står med armarna i kors i korridor.

Digital presentation om Kommunals arbetsmiljöbarometer 2020

Hur står det till med arbetsmiljöarbetet inom Kommunals avtalsområden? Välkommen till vår digitala presentation, paneldiskussion och frågestund den 11 december klockan 13.00-14.00 då Kommunal presenterar resultatet i Kommunals arbetsmiljöbarometer.
Pratbubbla med texten Avtal klart!

Ditt nya avtal – Gröna arbetsgivare, ramavtal jordbruk med bilagor

Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Gröna arbetsgivare, Ramavtal Jordbruk med bilagor. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.
Avtal klart!

Avtal klart - Vårdföretagarna äldreomsorg - bransch F

Kommunal har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna för äldreomsorg (bransch E). Avtalet innebär att löneökningar i nivåer med normeringen inklusive en satsning på yrkesutbildade. Avtalet gäller från den 1 januari 2021 och 29 månader framåt. Kommunal har fått igenom villkorsförbättringar och även lyckats att stoppa flera villkorsförsämringar som motparten ville skriva in i avtalet.
Avtal klart!

Avtal klart - Vårdföretagarna vård och behandling samt omsorg - bransch E

Kommunal har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna för vård och behandling samt omsorg (bransch E). Avtalet innebär att löneökningar i nivåer med normeringen inklusive en satsning på yrkesutbildade. Avtalet gäller från den 1 januari 2021 och 29 månader framåt. Kommunal har fått igenom villkorsförbättringar och även lyckats att stoppa flera villkorsförsämringar som motparten ville skriva in i avtalet.
Illustration of two arrows pointing at a white lightning.

The Swedish Municipal Workers’ Union (hereinafter 'Municipal') gives notice of industrial action for private care providers

Negotiations between Municipal and Almega Vårdföretagarna, the Swedish Association of Private Care Providers (hereinafter 'Employers’ Association'), have deadlocked. Municipal is giving notice of an industrial dispute for employees in private health, social care, and care for the elderly beginning 15 January. The contractual sector covers around 55,000 social care workers.
Illustration med två röda pilar som pekar mot en vit blixt.

Kommunal tar ansvar för att varslet om stridsåtgärder mot Almega Vårdföretagarna inte drabbar tredje person

Det här är ett förtydligande från Kommunal om upplägget för varslet mot Almega Vårdföretagarna, bransch E, vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet och bransch F äldreomsorg. Varslet bryter ut den 15 januari om inte parterna uppnått en överenskommelse innan dess.
Illustration med två röda pilar som pekar mot en vit blixt.

Kommunal varslar om strejk för privatanställda välfärdsarbetare

Förhandlingarna mellan Kommunal och Almega Vårdföretagarna har strandat. Nu varslar Kommunal om konflikt för anställda inom privat vård och omsorg, samt äldreomsorg med start den 15 januari. På avtalsområdet arbetar cirka 55 000 välfärdsarbetare.

SKR och Sobona aktiverar krislägesavtalet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har beslutat att aktivera krislägesavtalet i flertalet regioner. Detta på grund av den omfattande smittspridningen av Covid-19.
Man klipper golfgreen med en maskin.

Ditt nya avtal – Gröna arbetsgivare Golfbanor

Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Gröna arbetsgivare, Golfbanor. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.
Tina Christensen avdelningsordförande i Skåne

2020 – året som blev inställt. Eller?

En del menar att det här var ett riktigt skitår. Ett år som de bara vill glömma och lägga bakom sig. Jag förstår och har respekt för att de tycker så. Det blev sannerligen ett år som vände upp och ner på allas våra liv där vi tvingades till den kanske största utmaningen vi någonsin varit med om. Både som individer och som samhälle.
Tre glada brandmän

Nya ersättningsnivåer i kollektivavtalet för räddningstjänst i beredskap (RIB-19)

Kommunal har förhandlat nya nivåer för ersättningarna i kollektivavtalet RiB-19 med (SKR) Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona. Ersättningarna höjs redan från den 1 maj 2020, vilket innebär att en retroaktiv höjning.
Trädgårdsarbetare står vid en odling framför ett växthus.

Avtal klart - Gröna arbetsgivare Trädgårdsodling

Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Gröna arbetsgivare Trädgårdsodling. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.
Avtal klart!

Ditt nya avtal - Sobona Trafik

Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Sobona, Trafik. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.
Kvinnlig djursjukskötare håller i en liten hund.

Ditt nya avtal – Gröna arbetsgivare Djursjukvård

Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Gröna arbetsgivare Djursjukvård. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.
Avtal klart!

Ditt nya avtal – Almega Kompetensföretagen bemanningsavtalet

Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Almega Kompetensföretagen, bemanningsavtalet. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.