Vad kostar det att vara med i Kommunal 2022?

Din medlemsavgift till Kommunal baseras på din inkomst. Här kan du se vilken avgiftsnivå du hamnar i och vad du betalar varje månad.

Medlemsavgiften baseras på sex avgiftsnivåer. Hur mycket du ska betala beräknas på din aktuella grundlön, utan ob-tillägg eller övertidsersättning. Om du har annan inkomst som ersätter lön, till exempel från a-kassan eller försäkringskassan, är det storleken på den ersättningen som avgör vilken medlemsavgift du betalar. 

Här kan du se vad det kostar att bara vara med i Kommunal och om du också väljer att vara med i a-kassan – vilket vi självklart rekommenderar. Är du med i a-kassan har du rätt att ansöka om ersättning vid arbetslöshet, och då får du också en inkomstförsäkring via ditt medlemskap i Kommunal.

2022 års medlemsavgifter:

1. Du tjänar 1000 – 10 000 kronor per månad.

 • Medlemsavgift utan a-kassa: 140 kr/månad 
 • Medlemsavgift med a-kassa: 260 kr/månad

2. Du tjänar 10 001 – 18 879 kronor per månad

 • Medlemsavgift utan a-kassa: 258 kr/månad
 • Medlemsavgift med a-kassa: 378 kr/månad

3. Du tjänar 18 880 – 21 682 kronor per månad

 • Medlemsavgift utan a-kassa: 306 kr/månad
 • Medlemsavgift med a-kassa: 426 kr/månad

4. Du tjänar 21 683 – 25 421 kronor per månad

 • Medlemsavgift utan a-kassa: 390 kr/månad
 • Medlemsavgift med a-kassa: 510 kr/månad

5. Du tjänar 25 422 – 34 766 kronor per månad

 • Medlemsavgift utan a-kassa: 453 kr/månad
 • Medlemsavgift med a-kassa: 573 kr/månad

6. Du tjänar 34 767 eller mer per månad

 • Medlemsavgift utan a-kassa: 618 kr/månad
 • Medlemsavgift med a-kassa: 738 kr/månad

Avgiftsbeloppen uppdateras varje år.

Kommunals kongress 2019 beslutade att det är rimligt att den lägsta avgiftsnivån åtminstone ska täcka kostnaden som varje medlem har. Därför höjs den lägsta medlemsavgiften nu till 140 kronor. 

Studerande

Du som går på barn- och fritids-, vård- och omsorgs-, eller naturbruksprogrammet i gymnasiet eller vuxenskola inom Kommunals verksamhetsområden kan bli medlem. Medlemsavgiften baseras på din inkomst och alla medlemmar har ett likvärdigt medlemskap i Kommunal.

Vad går medlemsavgiften till?

Allas medlemsavgifter bidrar till den fackliga verksamheten. Allt från förhandlingar med arbetsgivare, till fackliga studier, skapa inflytande på din arbetsplats och påverka och förbättra din arbetsmiljö. Kostnaden för en försäkring för ditt hem och din fritid ingår i medlemsavgiften. Alla medlemmar har också en extra inkomstförsäkring som gäller vid arbetslöshet om du samtidigt är med i a-kassan.

Föräldraledig, sjukskriven eller ledig för studier?

Ersättning är avgiftsgrundande på samma sätt som lön. Det betyder att du ska uppge den ersättning du får i form av föräldrapenning, sjukpenning, sjukersättning, pension, a-kassa eller studiebidrag (men inte studielånsdelen). Din avgift räknas sedan ut beroende på hur mycket ersättning du får. Det är alltid bruttoersättning, alltså ersättning före skatt, som räknas. 

Vill du veta mer? Här hittar du frågor och svar om medlemsavgiften och årets inkomstförfrågan.

Dela sidan