Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Information till dig som ska gå arbetsplatsombudsutbildningen i Västerbotten

Väska fylld med saker inför utbildning såsom böcker, pennor mm
Nedan finner du matnyttig information för dig som ska gå utbildning
Foto: Kommunal
Folk i en aula som diskuterar
Nedan finner du matnyttig information för dig som ska gå utbildning
Foto: Kommunal

Inför utbildningen
Du söker ledigt enligt förtroendemannalagen. Några dagar av utbildningen ersätter Kommunal Västerbotten och några ersätter din arbetsgivare. Observera att vi har olika överenskommelser hos olika arbetsgivare. Kolla därför vad som gäller för just dig med din lokala fackexpedition.

Förlorad arbetsförtjänst
För de dagar som Kommunal Västerbotten ersätter får du ett utbildningsarvode på 1 424 kronor per dag. Har du högre löneavdrag än 1 424 kronor per dag ersätts du även för det. För att få ersättning måste en reseräkning fyllas i som du får i samband med varje utbildningstillfälle. Du behöver inte ta med något intyg på ditt löneavdrag. Däremot så gör Kommunals ekonomicentra regelbundna stickkontroller på reseräkningar. Vid en sådan måste du kunna visa upp ett intyg för ditt löneavdrag, fridag eller förlorad ersättning från a-kassan.

Övrig information
Kom ihåg att detta är en sammanhållen utbildning. Det är ett krav att du går dagarna i rätt ordning. Så kan du inte närvara på en del av utbildningen så innebär det att du kommer gå den delen med en ny grupp. Den gruppen fortsätter du sedan gå resterande utbildningsdagar med tills utbildningen är klar. Kom också ihåg att söka ledigt i god tid. Viktigt att du  meddelar Kommunal Västerbotten och din sektionsexpedition om du ej kan delta. På så sätt undviker vi onödiga kostnader för ex mat, boende mm.

Eventuella allergier eller behov av boende?
Mejla i så fall till oss på vasterbotten@kommunal.se och meddela oss. Märk mejlet med kurstillfälletsnamn (som du hittar på din kallelse) i ämnesraden. Vi följer Kommunals centrala resereglemente vilket innbär att du har rätt att komma dagen före utbildningen om din resa måste starta före 06:00 på morgonen. 

Hur du som har ett uppdrag inom Kommunal berörs av GDPR
När du har ett uppdrag inom Kommunal kommer dina personuppgifter att bli offentliga och användas i olika sammanhang för att du ska kunna fullfölja ditt uppdrag, t ex lämnas dina personuppgifter vidare inom organisationen, samt vid anmälningar till kurser och konferenser lämnas dina personuppgifter till resebolag, kursanordnare, hotell osv. Vid möten kan det förekomma att deltagarlistor lämnas ut till mötesdeltagarna i rummet för avstämning att personuppgifterna är korrekta. Personuppgifterna avser namn, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuell specialkost.

Dina personuppgifter hanteras enligt den lagliga grunden i GDPR ”Artikel 6 1f Berättigat intresse” samt ”Artikel 9 2d Berättigad verksamhet” samt ”Artikel 9 2e offentliggörande av personuppgifter”.

Kategorier

Västerbotten