Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Heltidsresan
Foto: Kommunal
Andel kvinnor respektive män i Kommunal som jobbar deltid
Andel kvinnor respektive män i Kommunal som jobbar deltid
Foto: Kommunal
80 % av medlemmarna vill att Kommunal ska driva heltidsfrågan
80 % av medlemmarna vill att Kommunal ska driva heltidsfrågan
Foto: Kommunal
Män tjänar 3,6 miljoner kronor mer än kvinnor i inkomst under ett arbetsliv.
Män tjänar 3,6 miljoner kronor mer än kvinnor i inkomst under ett arbetsliv.
Foto: Kommunal

Följ med på Heltidsresan

Nu är resan mot heltidsarbete igång för oss inom välfärden. Målsättningen är att du som nyanställs blir anställd på heltid. Och du som redan arbetar deltid blir erbjuden heltid. Det innebär många fördelar för dig som medlem och är ett steg mot ett mer jämställt Sverige.

Idas heltidsresa

Målet för Heltidsresan är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärden. Läs vad heltidsambassadören och undersköterskan Marie Wiberg säger om varför heltid är viktigt.


Se även filmen om Idas heltidsresa här. Här berättar hon om fördelarna med att jobba heltid. 

Heltid är en jämställdhetsfråga

Sverige har en uppdelad arbetsmarknad. Heltidsarbete är norm inom mansdominerade yrken – deltidsarbete är normen inom kvinnodominerade yrken. Det är dags att heltidarbete blir norm även inom de kvinnodominerade yrkena. Det är inte okej att kvinnor har sämre förutsättningar på grund av deltidsarbete.

Ett rikare liv

Heltidsarbete som norm är en ekonomisk jämställdhetsfråga. Det skiljer 3,6 miljoner i inkomst under ett arbetsliv mellan kvinnor och män, en bidragande orsak är deltidsarbete. Du som gör resan från deltid till heltid ökar din inkomst varje månad, vilket bidrar till att du får möjlighet att bli ekonomiskt självförsörjande, starta ett sparande eller ha råd att göra mer på fritiden.

En ökad inkomst ger dig också ett högre pensionssparande och mer i föräldrapenningen, eftersom föräldrapenningen baseras på din tidigare lön.

Du kan fortfarande gå ner i arbetstid

Det finns tillfällen i livet då du har lagstadgad rättighet att gå ner i arbetstid. Dessa påverkas såklart inte av att heltidsarbete blir normen. Det gäller till exempel studier och föräldraledighet.

Det ska kännas okej att jobba heltid

Att genomföra resan från deltid till heltid är inget lätt arbete. Heltidsarbete som norm kräver att arbetsgivaren skapar förutsättningar som gör att det känns okej att jobba heltid. Som en sammanhängande arbetstid, rätt bemanning och ett schema som ger möjlighet till återhämtning. Hållbart heltidsarbete, helt enkelt.

Vad har hänt och vad händer framåt?

Det var i april 2016 som Kommunal och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kom överens om ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärden. Målet är att heltidsarbete är norm inom fem år. Tillsvidareanställning på heltid ska vara norm. 

Sedan december 2017 ska arbetsgivarna ha en handlingsplan färdig för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Självklart är Kommunal och SKL gemensamt med och arbetar aktivt med alla handlingsplaner och uppföljning kommer att ske årligen fram till 2021.

När handlingsplanen är färdig så startar arbetet med att se till att heltidsarbete blir verklighet på arbetsplatserna. Förtroendevalda och du som medlem har en viktig roll i att se till att handlingsplanerna följs och utvecklas för att arbetsorganisationen och arbetsmiljön ska fungera för heltidsarbete.

Har du frågor eller funderingar kring hur arbetet med heltid som norm fortlöper hos din arbetsgivare så kontakta din sektion eller läs mer i materialet som finns samlat här.

Om projektet

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Målet är att heltidsarbete ska bli det normala inom välfärden. På Heltidsresans webbplats samlas fakta, fördjupning och de verktyg, nyhetsartiklar och filmer som arbetsgivare och fack behöver för att genomföra förändringen.

Läs mer på projektets webbplats heltid.nu

Anmäl dig till Heltidsresans nyhetsbrev genom att klicka på kuvertet på startsidan på heltid.nu.

Engagera dig i Heltidsresan!

Om du är intresserad av att bli ambassadör för Heltidsresan - anmäl dig i formuläret här på sidan. 

Kontakta oss

Har du frågor, synpunkter, erfarenheter eller idéer som rör Heltidsresan? Kontakta våra samordnare på heltid@skl.se, heltid@kommunal.se

Projektgruppen som ansvarar för att driva Heltidsresan:

Kommunal: Lena Byström, Lars-Sture Johansson, Elinor Odeberg
SKL: Charlotta Undén (projektledare), Lars-Ove Brander