Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Digital arbetsmiljö - Digi-ronden

Digi-ronden
Foto: Suntarbetsliv
Idag används digitala verktyg varje dag. Därför behöver den digitala arbetsmiljön bli en tydligare del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Digi-ronden är Suntarbetslivs nya verktyg för digital arbetsmiljö, och ska ge stöd för en smartare och mänskligare digital arbetsmiljö.

Numera är digitala system en stor del av vardagen på jobbet. Inom äldreomsorgen använder till exempel nära fyra av fem undersköterskor och vårdbiträden digitala lösningar i stort sett varje dag.

Eftersom digital teknik är en del av arbetet behöver den även uppmärksammas inom arbetsmiljöarbetet. Av den anledningen behöver chefer och skyddsombud tillsammans skaffa sig kunskap om vad digital arbetsmiljö är.

Digi-ronden är ett verktyg framtaget av Suntarbetsliv. Verktyget ger stöd för en smartare och mänskligare digital arbetsmiljö. Digi-ronden skapar delaktighet så att alla kan bidra till verksamhetens utveckling.

Digi-ronden erbjuder en uppstartsaktivitet med samtal om den digitala arbetsmiljön, digitala skyddsronder och stöd för att ta fram en handlingsplan.

Här hittar du Digironden.

Här kan du läsa en intervju med Anna Spånt Enbuske om digital arbetsmiljö