Delta i digitala årsmöten med Kommunal

Som en effekt av pandemin såg Kommunal ett ansvar att inte starta stora fysiska sammankomster, som årsmöten kan vara. Därför har Kommunal ordnat så att du delta i de demokratiska processerna på till exempel din sektions eller avdelnings årsmöte på distans. För det använder Kommunal verktyget Easyvote.

Easyvote är ett verktyg som hjälper till att digitalt hantera hela valflödet kring ett årsmöte. Från nominering till hantering av röstlängder, kandidater, val, omröstning och resultat.

Med Easyvote går det att starta ett val bland alla medlemmar på en viss arbetsplats, sektion eller avdelning. 

För att kunna logga in i verktyget och rösta måste du som medlem använda mobilt bank-ID.

Om du saknar bank-ID, samordningsnummer eller har skyddad identitet kan du använda en tvåfaktorsautentisering. Det vill säga, du loggar in med ditt medlemsnummer och en kod som kommer att skickas hem till dig med vanlig post eller e-post. Du kommer då att få flera koder som du kan använda, varje kod går bara att använda en gång. Koder för att logga in kan du beställa i formuläret nedan.

Medlemsnummer

Du hittar ditt medlemsnummer på din faktura från Kommunal eller så kan du beställa ett mail med ditt medlemsnummer. Det kan dröja upp till tio minuter innan mailet kommer.

Kategorier

Dela sidan