Investeringar i välfärden är avgörande för klimatomställningen 


Sofia Lindqvist

Blogginlägg

av Sofia Lindqvist

Välfärden är avgörande för att Sverige ska kunna nå de klimatpolitiska målen. Samtidigt har kommunerna och regionerna svårt att få ihop sin ekonomi. I stället för att investera i välfärden och andra nödvändiga sektorer i omställningen, gör regeringens politik idag att utsläppen riskerar att öka. Regeringen måste snabbt vända utvecklingen och investera i ett gott samhälle för oss och kommande generationer.

Förra veckan deltog Kommunal på regeringens klimatmöte. Mötet lanserades som viktigt i arbetet med att ta fram den nya handlingsplan som regeringen kommer presentera i höst. Idag för regeringen en politik som gör att utsläppen förväntas öka för första gången på 20 år. Något som bland andra klimatpolitiska rådet pekar på i sina senaste rapporter.  

Inför mötet har Kommunal tillsammans med ett stort antal andra oroade aktörer skrivit två debattartiklar (du kan läsa dom här och här). Artiklarna lyfter bland annat att om miljö- och klimatförändringarna tillåts fortsätta som nu är det bara en tidsfråga innan vi når en nivå där uppvärmningen blir självförstärkande och ostoppbar. De som kommer påverkas är först och främst de som redan idag är mest utsatta, såväl nationellt som globalt – de som samtidigt bidrar minst till klimatförändringarna.  

Tuffa förutsättningar för medlemmarna i Kommunal  

Sommaren har knappt börjat och värmebölja råder. Bränderna som härjar i de torra skogarna släcks av brandmän som larmar om att de är för få. Kommunerna rustar för att skydda de äldre i värmen. Många av medlemmarna i Kommunal som arbetar i sommar, kommer drabbas av värmen. Att arbeta under höga temperaturer är påfrestande för kroppen och kan vara farligt i branscher där sjukskrivningstalen redan slår i taket. 

I framtiden kommer en ökad andel av resurserna på både global och nationell nivå att gå till anpassning för att möta klimatförändringarna. Välfärden kommer pressas mer när temperaturerna stiger, och behoven av mer personal inom bland annat vård och omsorg och i räddningstjänsten kommer öka.  

Regeringen har i det här läget valt att inte ge kommunerna och regionerna statsbidrag som i närheten kompenserar för inflationen och ökade kostnader.

Välfärden viktig del i omställningen  

Med en generell och tillgänglig välfärd skapas jämlika förutsättningar för goda liv och ett rättvist samhälle. Något som är avgörande för att människor ska känna tillit och trygghet i omställningen. Dessutom är välfärden viktig när gröna företag ställer om och etableras. Något vi ser i norra Sverige där många nya arbeten växter fram.   

Regeringen har i det här läget valt att inte ge kommunerna och regionerna statsbidrag som i närheten kompenserar för inflationen och ökade kostnader. Som LO skriver har 17 regioner och 48 kommuner budgeterat för underskott 2023 och flera kommuner som budgeterat för överskott kommer inte klara sina sparmål utan landa på minus. SKR menar att kommunernas ekonomiska läge påminner om 90-talskrisen.   

Dags att öka takten och höja ambitionerna 

Det är bråttom nu. Utvecklingen framöver måste drivas av omställning mot ett gott samhälle att leva i för oss och kommande generationer, inte av förödande klimatförändringar. Regeringen måste vända utvecklingen – helst igår. Ambitionerna behöver höjas, klimatinvesteringarna öka och en fungerande välfärd för alla är en förutsättning för att omställningen ska bli rättvis.   

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar