Arbetsskada - så kan du och arbetsgivaren göra om du drabbas

Arbetsskada kan vara en sjukdom eller en skada som uppkommit på grund av ditt arbete.

Illustration som föreställer ett grönt utropstecken i en gul cirkel.
Foto: Kommunal.

Vad är en arbetsskada?

En arbetsskada är en skada eller en sjukdom som man får till följd av:

 • Olycksfall i arbetet, en händelse som är kortvarig, i viss mån ovanlig och oförutsedd

 • Färdolycksfall under den vanliga direkta resan till och från arbetet.  

 • Annan skadlig inverkan i arbete, något i arbetsmiljö som påverkar hälsan negativt, till exempel:

  • tungt arbete

  • olämpliga arbetsställningar

  • ensidigt arbete

  • farliga ämnen

  • psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som stress, mobbning, kränkning och trakasserier

  • vibrationer

  • buller

 • Smitta.

Checklista

Berätta för din arbetsgivare och ta hjälp av skyddsombudet

Om du drabbas av en arbetsskada är det viktigt att du kontaktar din arbetsgivare och berättar vad som har hänt. Kommunal kan stötta dig genom hela processen. 

Arbetsgivaren anmäler till Försäkringskassan

Din arbetsgivare är skyldig att i samråd med skyddsombudet anmäla din arbetsskada till Försäkringskassan. 

Fyll i arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan tillsammans med din arbetsgivare och skyddsombudet. Kontrollera att anmälan har skickats till Försäkringskassan och behåll kopia av anmälan.

Det är viktigt att anmäla arbetsskadan, om du till exempel skulle få men av skadan i framtiden. Arbetsgivaren har blanketter som ni tillsammans fyller i och anmälan ska ske i samråd med arbetsplatsombudet eller skyddsombudet. 

Det går även att göra anmälan digitalt via hemsidan anmalarbetsskada.se

Ta reda på dina försäkringsvillkor

Din sektion i Kommunal och din arbetsgivare har de fullständiga försäkringsvillkoren för avtalsförsäkringen. Folksam har de fullständiga villkoren för försäkringarna du har genom medlemskapet i Kommunal. 

Vill du veta mer om när du har rätt till arbetsskadeförsäkringar så kan hemsidan Arbetsskadeguiden kan ge dig mer information. 

Arbetsskadeguiden

Ansök om arbetsskadeersättning hos Försäkringskassan

För att Försäkringskassan ska kunna göra en utredning och betala ut pengar till dig måste du ansöka om ersättning och visa upp en kostnad eller en varaktig inkomstförlust. Det kan du göra under Mina sidor på Försäkringskassans hemsida eller på en blankett som du kan beställa av Försäkringskassan.

Försäkringskassan kan betala ersättning till dig

Du kan få ersättning (”livränta”) från arbetsskadeförsäkringen om din skada godkänns som arbetsskada och om du till följd av arbetsskadan:

 • får nedsatt förvärvsförmåga med minst 1/15-del under minst ett år framåt i tiden
 • kan inte arbeta alls
 • behöver omplaceras eller byta arbete och därigenom får lägre lön, blir av med lönetillägg
 • behöver gå ner i arbetstid i ditt ordinarie arbete
 • behöver skola om dig eller
 • behöver rehabiliteras.

Arbetsskadeförsäkringen kan även ersätta nödvändiga kostnader för tandvård, särskilda hjälpmedel och sjukvård utomlands som beror på arbetsskadan.

Försäkringskassan om skador i arbetet

Ansök om ersättning från Afa Försäkring

Genom ditt kollektivavtal har du försäkringen TFA/TFA-KL, som administreras av Afa Försäkring. Tack vare den kan du ha rätt till ekonomisk ersättning.  Anmäl digitalt på afaforsakring.se eller på en blankett som finns på Afas hemsida. 

Exempel på ersättningar som du kan få från Afa: 

 • inkomstförlust 
 • kostnader 
 • sveda och värk 
 • ärr 
 • lyte eller annat stadigvarande men 
 • särskilda olägenheter
 • rehabilitering 
 • framtida merkostnader. 

Afa Försäkring prövar din skada och din rätt till ersättning vid olycksfall och färdolycksfall. Obs! Färdolycksfall där ett trafikförsäkringspliktigt fordon är inblandat ger inte rätt till ersättning enligt TFA/TFA-KL. Däremot har du rätt till trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen, om du har skadat dig i en trafikolycka. Kontakta försäkringsbolag där fordonet är försäkrat. 

AFA prövar en arbetssjukdom, dvs. en sjukdom som har uppkommit till följd av skadlig inverkan i arbete, endast om sjukdomen är godkänd av Försäkringskassan eller finns upptagen i ILO-listan och besvären har kvarstått i mer än 180 dagar efter den dag då sjukdomen har visat sig.

ILO-listan hos Afa försäkring 

Försäkringskassan reder ut behov av rehabilitering

Försäkringskassan samordnar de insatser som behövs för att du ska kunna återgå i arbete eller söka arbete. Rehabiliteringen ska så långt som möjligt göras i samråd med dig som är skadad.

Din arbetsgivare ansvarar för alla rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatsen. Med det menas till exempel att:

 • ändra arbetsuppgifter eller arbetsorganisation
 • ordna arbetsprövning eller träning
 • ordna utbildning och påverka attityder på arbetsplatsen
 • och förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

Rehabilitering kan också innebära andra insatser, till exempel omskolning och byte av arbete.

För dig som är skyddsombud

Om någon blir skadad på arbetsplatsen ska arbetsgivaren göra en anmälan. Du som är skyddsombud ser till att anmälan blir gjord. Det gäller både om det handlar om ett olycksfall eller en skada som kommit efter en tid.

Skyddsombud - om någon blir skadad på jobbet

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar