Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Uppdatering från avtalsförhandlingarna för personliga assistenter

2017-08-30
Medling pågår just nu mellan Kommunal och Vårdföretagarna för att teckna kollektivavtal för personliga assistenter inom privat sektor. Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Jan Sjölin till medlare i konflikten. Kommunal förväntar sig ett bud från medlarna i vecka 36.

Om medlingen

Först träffas respektive part enskilt med medlarna för att de ska kunna samla information och höra de olika sidorna. Därefter träffas parterna och medlarna tillsammans för att försöka komma fram till en lösning. Medlarna presenterar därefter ett bud som båda parter tar ställning till. Om ena parten tackar nej till medlarnas bud kommer konflikten att träda i kraft den 8 september kl 11:00.

Mer information

https://www.kommunal.se/fragor-och-svar-om-varslet-personlig-assistans-inom-privat-sektor-0

https://www.kommunal.se/nyhet/kommunal-varslar-om-konflikt-inom-personlig-assistans-0