Ta täten – tio tips till politiker som är arbetsgivare

Förtroendevalda politiker är också arbetsgivare. Den dubbla rollen innebär stora möjligheter att göra skillnad på riktigt. Därför har Kommunal satt samman en bok med tio konkreta tips till förtroendevalda politiker. De rör angelägna frågor, inte bara för Kommunals över en halv miljon medlemmar utan för alla oss som bor i Sverige.

Två undersköterskor.
Foto: Kommunal

Vi tar det från början. Välfärden är motorn i ett växande Sverige. En väl fungerande kollektivtrafik, barnomsorg, äldreomsorg, skola och sjukvård är förutsättningar för att till exempel industriarbetare och banktjänstemän alls ska kunna gå till jobbet om dagarna. Att stärka välfärden och ge anställda möjlighet att göra ett bra jobb höjer inte bara kvaliteten i verksamheterna. Det gynnar också både tillväxt och produktivitet. Det innebär fler arbetade timmar och ett större utbud av arbetskraft.

Varje förtroendevald politiker med arbetsgivaransvar har en stor verktygslåda till sitt förfogande. Att oavsett fråga sätta upp tydliga mål, ge mandat för genomförande och följa upp att besluten faktiskt blir av. Så blir politisk vilja verklighet.

Därför tog Kommunal fram boken Ta Täten. Den första versionen gavs ut våren 2015. Nu, i april 2017, lanseras en uppdaterad upplaga, se nedan.

Ta täten – tio tips till politiker som är arbetsgivare

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar