Vad är ett medlemsintyg?

När ett medlemskap i Kommunal har avslutats, så får du hem ett medlemsintyg. Detta intyg bekräftar att ditt medlemskap i fackföreningen Kommunal, så kallat förbundsmedlemskap, har upphört samt datum för detta.

Det framgår också av intyget från vilket datum ditt medlemskap startade.

Intyget kallas ibland för "övergångsblankett".

Dela sidan