Finns information om Kommunal på andra språk än svenska?

Ja, vi har information på amarinja, arabiska, bosniska, dari, engelska, finska, franska, kurmanji, persiska, polska, somaliska, sorani, spanska, thai samt tigrinja.

Här är Kommunals informationssida på andra språk.

Dela sidan