Vad händer med min omprövning av uteslutning?

Ditt ärende lämnas till den styrelse som ska fatta beslutet. Du meddelas via brev när ett beslut är fattat.

Dela sidan