Semester – vad är det som gäller för mig?

Alla regler kring semester finns i semesterlagen och i ditt kollektivavtal.

Du hittar hela semesterlagen på Riksdagens webbplats. Du som är medlem i Kommunal kan logga in på Mina sidor, där du hittar just ditt kollektivavtal.

Det är ditt kollektivavtal som anger hur många semesterdagar du har och finns det inget avtal så är det semesterlagens regler som gäller. Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till 25 semestedagar per semesterår.

För att du ska ha rätt till alla semesterdagar, så ska du ha arbetat ett helt år eller i alla fall förväntas arbeta ett år. Detta kallas intjänandeår och det år du tar ut din semester kallas semesterår.

Enligt semesterlagen ska du arbeta från 1 april - 31 mars för att från 1 april (år två) kunna ta ut full betald semester. I flera av Kommunals avtal (kommun, region, kyrka och vissa vårdbolag med flera) så gäller det att intjänade år är det samma som semesterår. Det betyder helt enkelt att du har rätt till betald semester från den dag du börjar arbeta. Det är också vanligt att intjänade år och semesterår är detsamma som kalenderåret, alltså 1 janunari-31 december.

Semesterlagen och de flesta kollektivavtal säger att alla har rätt till en ledighetsperiod om minst fyra veckor under perioden juni-augusti. Arbetsgivaren ska ge besked om när du ska ta ut semester i god tid innan sommaren. För övrig tid på året finns det egentligen inga regler om semesteruttag.

Om du vill prata med någon om semester, så kontakta gärna din sektion eller våra rådgivare på Kommunal Direkt på telefon 010-442 70 00.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar