Jag har fått brev om att mitt medlemskap ska avslutas. Varför?

Orsaken till detta brev kan vara flera.

  1. Du ska snart fylla 65 år och går i pension.
  2. Du har inte betalt dina avgifter.
  3. Du har själv begärt utträde och vi begär kompletterande uppgifter.
  4. Beslutsbrev om utträde.

I alla brev finns information om orsak till brevet och vad du som medlem ska göra om du anser att brevet är felaktigt. Läs noga igenom brevet.

Har du fler frågor kontakta Kommunals medlemscenter på telefon 010-442 70 00.

Dela sidan