Studier i avdelning Öst

Kommunal Öst håller en mängd utbildningar, bland annat för dig som blivande medlem, medlem och ombud. Den här sidan är bra att hålla koll på då datum och kurser uppdateras kontinuerlig.

På denna sida hittar du alla aktuella studier för Kommunal Öst. Kontakta din sektion för att få mer information kring just den utbildningen som du är intresserad av. Du anmäler dig även till utbildningarna genom din sektion. 

Ersättning för obetald ledighet vid utbildning!

Här kan du läsa om vilken ersättning du får för vilken utbildning

Här hittar du våra utbildningar

Studerandemedlemsutbildning

Målgrupp: Du som studerar på minst 50 % inom någon av Kommunals branscher.

Syfte: Utbildningen ska ge deltagarna en grundläggande kunskap om Kommunal och om fackföreningens roll på arbetsplatsen, arbetsmarknaden och i samhället.

Gotland

2024

4/4

Medlemsutbildning

Medlemsutbildningarna hålls av sektionerna. Se listan här under för datum. OBS! Sista anmälningsdatum varierar. Kontakta din sektion så hjälper de dig.

Målgrupp: Både potentiella medlemmar (de som ännu inte blivit medlemmar) och Kommunals medlemmar.

Syfte: Kommunal vill väcka intresse och medlemmarnas engagemang för det fackliga arbetet.

Utbildningarna hålls på följande datum under 2024:

Nordväst

9/2 Katrineholm

27/3 Katrineholm

8/5 Katrineholm

22/5 Katrineholm

Syd

27/3 Linköping

17/5 Linköping

29/5 Linköping

Sydost

5/4 Norrköping

24/4 Norrköping

Nordost

4/4 Nyköping

18/4 Nyköping

15/5 Nyköping

Nord

8/2 Eskilstuna

19/3 Eskilstuna

12/4 Eskilstuna

15/5 Eskilstuna

13/6 Eskilstuna

Gotland

7/2

14/3

17/4

16/5

30/5

Sydväst

2/2 Mjölby

12/4 Mjölby

2/5 Mjölby

20/5 Mjölby

Väst

29/2 Motala

17/4 Motala

3/5 Motala

31/5 Motala

Arbetsplatsombudsutbildning - grundutbildning

Målgrupp: Arbetsplatsombud i Kommunal som ej fått grundutbildning.

Syfte: Du som arbetsplatsombud ska känna dig trygg i ditt uppdrag, ha kompetens och verktyg för att värva fler medlemmar, engagera och involvera dem i det fackliga arbetet på arbetsplatsen.  

Kommunals grundutbildning för arbetsplatsombud är standardiserad. Det innebär att grundutbildningen för arbetsplatsombud följer samma upplägg oavsett var i landet den genomförs. På så sätt får arbetsplatsombuden en gemensam grund att stå på och Kommunal säkrar att det finns en gemensam lägsta nivå för hur våra arbetsplatsombud är rustade för uppdraget. Arbetsplatsombuden får sin ställningsfullmakt efter genomförd utbildning.

Utbildningen sker i flera steg. Den första delen handlar om ditt uppdrag som arbetsplatsombud. Där introduceras också arbetet med att göra en arbetsplatskartläggning som därefter genomförs tillsammans med sektionen. Del två handlar om påverkan och inflytande på arbetsplatsen. Dagarna handlar om Kommunals organisation, vägar till inflytande och ledarskap. Där pratar vi mycket om fackligt arbete på arbetsplatsen. Vi tittar på vilka som är medlemmar i Kommunal. En stor del handlar om samtalsteknik och medlemsvärvning. Del tre och fyra handlar om kollektivavtal, villkor och regler på arbetsplatsen, de delar som ska ge arbetsplatsombudet sin ställningsfullmakt.

Inga förkunskaper krävs. Utbildningen består av 4 delar på totalt 8 dagar. Observera att utbildningen sker i flera steg på olika datum.

Utbildningarna hålls på följande datum:

Mjölby  

2024

Del 1: 5/2
Del 2: 6-7/2
Del 3: 6-7/3
Del 4: 3-5/4

Norrköping

2023/2024

Del 1: 20/11  
Del 2: 27-28/11  
Del 3: 14-15/12  
Del 4: 10-12/1

2024

Del 1: 14/2
Del 2: 15-16/2
Del 3: 13-14/3
Del 4: 10-12/4

2024

Del 1: 3/4
Del 2: 4-5/4
Del 3: 2-3/5
Del 4: 22-24/5

Linköping

2024

Del 1: 20/3
Del 2: 21-22/3
Del 3: 17/4 och 19/4
Del 4: 15-17/5

Nyköping

2024

Del 1: 31/1
Del 2: 1-2/2
Del 3: 28-29/2
Del 4: 20-22/3

Katrineholm  

2024

Del 1: 6/3
Del 2: 7-8/3
Del 3: 8-9/4
Del 4: 24-26/4

Motala  

2024

Del 1: 28/2
Del 2: 29/2-1/3
Del 3: 25-26/3
Del 4: 24-26/4

Gotland  

2024

Del 1 och del 2: 21-23/2
Del 3: 20-21/3 
Del 4: 24-26/4

Eskilstuna  

2024

Del 1: 21/2
Del 2: 22-23/2
Del 3: 25-26/3
Del 4: 17-19/4

Del 1: 10/4
Del 2:  11-12/4
Del 3: 6-7/5
Del 4: 28-29/5 samt 31/5

Skyddsombudsutbildning - grundutbildning

Syfte: Skyddsombuden i Kommunal ska genomgå en grundutbildning på tre dagar som är lika i hela landet. Den ska ge skyddsombuden kompetens och verktyg att värva medlemmar och involvera dem i det fackliga arbetet på arbetsplatsen. Vilket i sin tur lägger grunden för att skapa de förändringar som medlemmarna vill ha. Utbildningen ska vägleda skyddsombuden till Kommunals interna stödfunktioner för det fackliga uppdraget och ge en översiktlig introduktion i arbetsmiljölagen samt Kommunals arbetsmiljöstrategi.

Mål: Kommunals skyddsombud ska känna sig trygga i sitt uppdrag, ha kompetens och verktyg att värva fler medlemmar, engagera och involvera dem i det fackliga arbetet på arbetsplatsen. De ska känna till Kommunals stödstruktur och vart de ska vända sig. Tillsammans med arbetskamrater, arbetsplatsombud och andra kunniga i Kommunal ökar skyddsombuden vårt gemensamma inflytande och våra möjligheter att påverka på medlemmarnas arbetsplatser.

Utbildningen är på 3 dagar. Observera att utbildningen kan ske i flera steg på olika datum.

Utbildningarna hålls på följande datum:

Norrköping

2024

7-8/2 och 1/3

6-7/5 och 28/5

Motala

2024

14-15/2 och 15/3

Gotland

2024

10-11/4 och 15/5

Nyköping

Datum kommer!

Eskilstuna

2024

2-3/5 och 21/5

Vi tar samtalet

Målgrupp: Du som är ombud på arbetsplatsen eller facklig företrädare på sektionen.

Syfte: Att du som ombud och sektionsföreträdare får tips och känner ökad trygghet i hur man kan prata med potentiella medlemmar, om medlemskapets värde och varför det är viktigt att vi växer som förening!

Fackligt-politisk medlemsutbildning

Målgrupp: Medlemmar i Kommunal som har intresse av att engagera sig fackligt- politiskt.

Syfte: Att fler medlemmar i Kommunal ska engagera sig politiskt. Stärka den fackligt-politiska samverkan och föra fram krav på en politik som gynnar medlemmar i Kommunal.

Utbildningen är på 2 dagar.

Utbildningarna hålls på följande datum:

Norrköping

15/3 och 22/4

Gotland

15/2  och 13/3

Sektionsföreträdarutbildning

Syfte: För att Kommunal ska ha ett arbetssätt där medlemmarna får verktyg för att, i så stor utsträckning som möjligt, själva kunna lösa sina arbetsplatsnära fackliga frågor, måste sektionens företrädare ha fördjupade kunskaper i strukturerat arbetsplatsnära fackligt arbete.

Mål: Att företrädare upplever att de fått ytterligare verktyg att arbeta arbetsplatsnära med och i så stor utsträckning som möjligt kan låta medlemmarnas frågor lösas på arbetsplatsen. Att företrädare på ”fackexpeditionen” upplever att de fått kunskap och känner sig trygg att arbeta på ett organiserat och strukturerat sätt som gynnar medlemmarna och ökar medlemsinflytandet.

Utbildningen är på 2 dagar.

Utbildningarna hålls på följande datum:

Norrköping

2024

22-23/5

Sekreterarutbildning

Målgrupp: Sektionernas sekreterare.

Syfte: Sekreteraren ska få kunskap och verktyg för att kunna arbeta med vilka möten sektionen ska hålla, sekreterarens roll i styrelse och sektionen, kallelser, dagordning, protokoll, protokollsutdrag, verksamhetsberättelse.

Utbildningen hålls på avdelningskontoret i Norrköping.

Sektionsstyrelseutbildning

Syfte: Utbildningen ska ge styrelseledamöterna insikter och verktyg för att säkra, styra och stödja sektionens verksamhet så att förbundets mål och övriga beslut fattade av förbundet och avdelningen genomsyrar verksamheten och märks på medlemmarnas arbetsplatser samt bidrar till höjd organisationsgrad genom aktiv medlemsvärvning.

Mål: Sektionsstyrelseledamöterna upplever att de har fått insikter om sitt uppdrag och verktyg för detsamma. Sektionsstyrelseledamöterna har förståelse för verksamhetsstyrningen i Kommunal och vad det ställer för krav på sektionsstyrelse.

Utbildningen är på 2 dagar.

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar