Villkor stuguthyrning Kommunal Sydost

Följande gäller när man hyr en stuga hos Kommunal Sydost

Bokning
Bokningen sker alltid via Kommunal Sydost

Avbokning-Bokningsavgift
Avbokning anmäls till ansvarig uthyrare Kommunal Sydost. 
Sker avbokningen akut, meddelas stugvärden.
Avbokas stugan tidigare än 30 dagar före avtalad ankomst, ska bokningsavgift 400 kronor erläggas.

Intyg krävs vid avbokning för följande

  • Vid sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat hyresgästen själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär. 
  • Om det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför hyresgästens kontroll som inte kunde förutses när vid bokningen och som medför att det inte är rimligt att begära att bokningen ska stå fast, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i bostaden. 
  • Hyresgästen måste kunna styrka sitt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall sändas till uthyraren så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.

Klagomål
Om hyresgästen har klagomål eller om det under vistelsen uppstår fel, bör detta anmälas omgående till stugvärden, så att vi får en chans att rätta till det.

Skyldigheter
Hyresgästen måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. 

Hyresgästen ansvarar för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att hyresgästen eller någon i hyresgästens sällskap varit vårdslös.

Uppkomna skador anmäls omgående till stugvärd, om inte denne är anträffbar anmäls skadan till Kommunal Sydost via e-post sydost@kommunal.se

Hyresgästen får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och får inte låta fler personer övernatta i stugan eller på tomten än vad som uppgavs vid bokningen. Husvagn på tomten är inte tillåtet.

Stugan får inte användas till propagandamöten, icke demokratiska organisationer, tillställningar med sexuellt/pornografiskt innehåll.

Städning
Hyresgästen måste städa ordentligt före avresan. Om detta missas kommer uthyraren att utföra städning på hyresgästens bekostnad och faktura sändas till hyresgästen. 
I varje stuga finns information om vad som gäller för just din bokade stuga. 

Stugbolaget GHK styrelse

Dela sidan