Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Pensionsstiftelse

Svenska Kommunalarbetareförbundets pensionsstiftelse för kontorspersonal (Kontorspersonalens pensionsstiftelse)

Kontorspersonalens pensionsstiftelse har till ändamål att trygga utfästelser om tilläggspension till kontorspersonal inom Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) genom att utgöra en pant för den aktuella pensionsskulden. Kontorspersonalens pensionsstiftelse investerar i värdepappers fonder.

Inom ramen för en väl diversifierad placeringsportfölj med begränsad risk ska placeringarna skapa en tillräcklig avkastning som långsiktigt ger Kommunal möjlighet att ta gottgörelse för kontorspersonalens pensionskostnader.

Kontorspersonalens pensionsstiftelse har bestämt en investeringsstrategi för kapitalet med utgångspunkt från den fastställda målavkastningen, risktoleransen och normbaserade restriktioner.

De fonder kontorspersonalens pensionsstiftelse placerar i har valts för att de förväntas ge en avkastning med en risknivå som ligger i linje med kontorspersonalens pensionsstiftelses investeringsstrategi och åtagande.

Kontorspersonalens pensionsstiftelse investerar bland annat i fonder som investerar i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Kontorspersonalens pensionsstiftelse har valt att  inte anta principer för aktieägarengagemang enligt 10e§ lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m. på grund av  att kontorspersonalens pensionsstiftelse har begränsade resurser att övervaka portföljbolagen.

Kontorspersonalens pensionsstiftelse tar etik- och miljöhänsyn i kapitalförvaltningen. Riktlinjerna för detta grundar sig i internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt fastställda kriterier för vissa produkter och branscher.

Svenska Kommunalarbetareförbundets pensionsstiftelse för funktionärer (Ombudsmännens pensionsstiftelse)

Ombudsmännens pensionsstiftelse har till ändamål att trygga utfästelser om tilläggspension till ombudsmän inom Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) genom att utgöra en pant för den aktuella pensionsskulden. Ombudsmännens pensionsstiftelse investerar i värdepappersfonder, diskretionära aktie- och räntemandat samt fastigheter.

Inom ramen för en väl diversifierad placeringsportfölj med begränsad risk ska placeringarna skapa en tillräcklig avkastning som långsiktigt ger Kommunal möjlighet att ta gottgörelse för ombudsmännens pensionskostnader.

Ombudsmännens pensionsstiftelse har bestämt en investeringsstrategi för kapitalet med utgångspunkt från den fastställda målavkastningen, risktoleransen och normbaserade restriktioner.

De fonder och diskretionära mandat ombudsmännens pensionsstiftelse placerar i har valts för att de förväntas ge en avkastning med en risknivå som ligger i linje med ombudsmännens pensionsstiftelse investeringsstrategi och åtagande.

Ombudsmännens pensionsstiftelse investerar bland annat i fonder och diskretionära uppdrag som investerar i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ombudsmännens pensionsstiftelse har valt att  inte anta principer för aktieägarengagemang enligt 10e§ lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m. på grund av  att ombudsmännens pensionsstiftelse har begränsade resurser att övervaka portföljbolagen.

Ombudsmännens pensionsstiftelse tar etik- och miljöhänsyn i kapitalförvaltningen. Riktlinjerna för detta grundar sig i internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt fastställda kriterier för vissa produkter och branscher.