Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Viktiga frågor på vårens representantskap

Den digitala miljö där vårens representantskap hölls och på bilden syns Sladjana Gustafsson.
Foto: Kommunal
2021-04-30
Igår höll avdelning Väst representantskapsmöte. På agendan fanns behandling av ett par motioner och flera val som skulle genomföras, däribland val av ordförande.

Det var flera frågor på avdelningens årsmöte som genererade långa listor i talarstolen, vilket tyder på ett starkt engagemang bland våra förtroendevalda. Dels behandlades två motioner som diskuterades flitigt, dels genomfördes flera val till viktiga uppdrag.

Precis som förra året fick det bli ett digitalt möte och trots att några deltagare upplevde tekniska problem flöt det på förhållandevis bra. Vi har alla fått mer vana av denna typen av möten vilket gör att mer fokus kunde läggas på innehållet än det tekniska.

Ny avdelningsordförande

Den 1 februari i år gick vår tidigare avdelningsordförande vidare till ett nytt uppdrag. Då fick Sladjana Gustafsson, som blev vald till vice ordförande på vårt årsmöte i augusti förra året, ta över rollen tills dess att en ny ordförande kunde väljas. Och efter att den andra nominerade till posten valde att dra tillbaka sin kandidatur kunde Sladjana väljas per acklamation av ett enhälligt årsmöte.

– Tack så jättemycket alla för förtroendet jag fått att leda Kommunal Väst som avdelningsordförande. Jag är rörd och tacksam över det finaste förtroendet man kan få i vår avdelning. Jag kommer alltid sätta medlemmarnas fokus främst och jobba för att vi ska bli många fler i vår förening.

Alla valda vid gårdagens möte

Ordförande

 • Sladjana Gustafsson

Ledamöter i avdelningsstyrelsen

 • Christina Wising (omvald)
 • Elpida Georgitsi (omvald)
 • Axel Adin (nyvald)
 • Veronika Kihlberg (omvald)
 • Helena Jonasson (nyvald)

Kommunal Västs styrelse i sin nya konstellation.

Ersättare till styrelsen

 • Christian Müller (nyvald)
 • Christian Svensson (nyvald)
 • Selam Aksüngür (omvald)
 • Rima Botros (omvald)
 • Carina Antonsson (nyvald)

Revisor

 • Eva Eriksson (omvald)

Fanbärare

 • Anneli Wiklund
 • Michael Bourne, ersättare

Valberedning

 • Marielle Stenström, sammankallande (omvald)
 • Christina Blennerhed (omvald)
 • Marcus Velickovic (omvald)
 • Nermina Anicic (omvald)
 • Margareta Åvall (nyvald)

Nästa möte

Eftersom vi nu saknar vice ordförande kommer ett fyllandsval att hållas på ett extrainsatt möte den 18 juni.

Kategorier

Väst