Vi behöver inte vara tysta


2017-10-05

Här förklarar Kommunal sin inställning kring medlemmars rätt att tala med medier i olika sammanhang

Sedan 1 juli i år (2017) gäller s.k. meddelarfrihet även för privatanställda i välfärden. Det innebär att privatanställda har samma rättigheter att prata med grundlagsskyddade medier som offentliganställda alltid har haft. Meddelarfriheten övertrumfar t.ex. frågor om företagshemligheter och innebär att den anställdes arbetsgivare inte får efterforska vem som lämnat vissa uppgifter och heller inte straffa den enskilde om det ändå skulle komma fram. På samma sätt som för offentligt anställda får dock inte uppgifter lämnas som är belagda med tystnadsplikt enligt lag. Chefer som överträder dessa förbud begår brott och kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Rätten att fritt meddela sig gäller endast i förhållande till grundlagsskyddade medier, t.ex. tv och tidningar. Det gäller inte sociala medier som t.ex. Facebook eller Twitter.

De uppgifter som framkommit i Ale kommun som återberättats av Lärarförbundet, där chefer skall ha berättat för sina anställda att de riskerar repressalier om de talar med medier, är mot denna bakgrund mycket allvarliga. Kommunal Väst följer situationen noga och kommer att vidta åtgärder om arbetsgivaren bryter mot lagen.

Kommunal Väst råder medlemmar inom våra avtalsområden, i synnerhet våra privatanställda, att kontakta Kommunal Direkt (010-442 70 00) om de har frågor kring vad de kan lämna för uppgifter i olika sammanhang.

Läs även Lärarförbundets text här

Kategorier

Dela sidan