Vårdförbundet har bett om neutralitet - medlemmar i Kommunal uppmanas att hålla sig neutrala


Uppdaterad 29 maj 2024. Vårdförbundet har en pågående blockad mot Sveriges kommuner och regioner samt Sobona-företag som trädde ikraft den 25 april 2024 och den 20 maj 2024. Nu har Vårdförbundet ytterligare utökat varslet med strejk på sju regioner samt två sjukhus i stockholmsregionen från och med den 4 juni kl. 11.00 samt med ytterligare utökning från och med den 11 juni kl. 11.00.

Vidare upphör Vårdförbundets stridsåtgärd om nyanställningsblockad den 4 juni kl. 16.00 inom samtliga regioner. Detta ligger dock kvar på tidigare angivna kommuner samt Sobona företag.

Vårdförbundet begär att Kommunals medlemmar upprätthåller strikt neutralitet gentemot Vårdförbundets varslade stridsåtgärder.

Utökat varsel som träder ikraft den 11 juni kl. 11.00

Varslet innebär en utökning på de sedan tidigare strejkvarslade regionerna samt Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Därutöver varslas nu även Region Värmland och Region Västmanland om strejk.

Utökat varsel som träder ikraft den 4 juni kl. 11.00

De SKR-anslutna arbetsgivare som omfattas av varslet är:

  • Region Skåne
  • Region Stockholm
  • Region Västerbotten
  • Region Östergötland
  • Västra Götalandsregionen

De Sobonaanslutna arbetsgivare som omfattas av varslet är:

  • Danderyds Sjukhus AB
  • Södersjukhuset AB

Allt strejkbelagt arbete försätts från och med samma tidpunkter i blockad av Vårdförbundet.

Varslet omfattar medlemmar i Vårdförbundet och oorganiserade inom avtalsområdet. Arbetstagare som har semester, är sjukanmälda, tjänstlediga eller föräldralediga, inklusive ledighet för vård av barn, undantas enligt varslet i den utsträckning och under den tid som ledigheterna pågår.

Berörda yrkeskategorier: barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt i förekommande fall barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistfunktion inklusive chefer.

Kommunal anser att våra medlemmar ska upprätthålla neutralitet i förhållande till samtliga av Vårdförbundets konfliktåtgärder.  

Aktuellt utökat varsel finns på Vårdförbundets hemsida: Arbetsplatser/arbetsgivare som berörs av konflikten - Vårdförbundet (vardforbundet.se)

Utökat varsel som trädde i kraft den 20 maj  

Vårdförbundets utökade varsel avser medlemmar i 29 kommuner.  Det utökade varslet består liksom tidigare av övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad.  

Berörda yrkeskategorier: barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt i förekommande fall barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistfunktion inklusive chefer.

Blockad som trädde ikraft 25 april  

Vårdförbundet har varslat om konfliktåtgärder för medlemmar i samtliga regioner och fyra kommunala bolag i Stockholm. Varslet består av övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad.  

Berörda yrkeskategorier: barnmorskor/biomedicinska analytiker/ röntgensjuksköterskor/sjuksköterskor inklusive samt i förekommande fall barnmorskor/biomedicinska analytiker/röntgensjuksköterskor/sjuksköterskor med specialistfunktion inklusive chefer.

Vad innebär neutralitet för aktuellt varsel från Vårdförbundet?

En arbetstagare som står utanför konflikten har rätt att hålla sig neutral. Arbetstagaren är därför inte skyldig att utföra arbete som är föremål för tillåtna stridsåtgärder. I det här fallet gäller därmed att medlemmar i Kommunal inte ska arbeta övertid/mertid eller ta en nyanställning inom Vårdförbundets avtalsområde.

En arbetstagare som är med i en annan facklig organisation, ska dock likväl utföra sitt vanliga arbete även om det sker på en arbetsplats där medlemmar i ett annat förbund vidtar stridsåtgärder.

Arbetsgivare kan inte beordra någon arbetstagare att utföra konfliktdrabbat arbete. Om detta sker, be om betänketid och kontakt omedelbart Kommunal lokalt.

Vid en direkt beordran av övertid/mertid ska du utföra arbetet för att det inte ska bli en arbetsvägran, men ta kontakt med Kommunal lokalt direkt efteråt för vidare hantering.

Vad betyder detta för mig?

Om du jobbar på en arbetsplats som omfattas av Vårdförbundets varsel om strejk ska du förhålla dig neutral. 

Det innebär att:  

Du ska göra ditt vanliga jobb  

Du ska inte utföra några arbetsuppgifter på Vårdförbundets avtalsområde

Om du är osäker på detta ska du ta kontakt med din sektion/avdelning

Om du blir direkt beordrad att arbeta ska du göra det, men sedan ta kontakt med din sektion/avdelning

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar