Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

"Vad fan gör facket?" Sektion Lundby berättar

2015-10-07
Vad sysslar de som arbetar för facket egentligen med?Här beskriver styrelsen i sektion Lundby vad de gör under en typisk arbetsdag.

Svarar i telefonen när ni ringer om era frågor, läser alla mail som kommer och besvarar dem från er, avdelningen och förbundet. Vi går ut på arbetsplatsbesök som ni har bokat med oss. Vi kan sitta med på interjuver när det skall anställas chefer. Vi går med på Reab och personärenden när ni har kontaktat oss.

Arbetsgivaren kallar oss för att göra riskbedömningar vid ombyggnad, eller annat som påverkar er arbetsmiljön.

Vi sitter med olika grupper som berör vårt avtalsområde som arbetsgivaren kallar till.

Vi gör utskick till alla arbetsplatser om olika aktiviter och vårt infoblad.

Skriver in nya medlemmar när de kommer in eller ringer oss. Våra AO (arbetsplatsombud) kommer på besök efter sin utbildning och ställer frågor till oss som de har fått på sin utbildning. Vi har kontinuerliga utbildningar för våra AO.

Aktuella frågor nu är arbetsmiljön som alltid, bemanningen, schemafrågor.

Vi träffar också nämnordförande för att berätta hur det ser ut i era verksamheter utifrån vad ni har berättat för oss.

Vi sitter också med i olika samverkansgrupper som förkortas till LSG och FSG. Här diskuteras verksamheterna i Lundby vad som är på gång och om det skall bli förändringar. Här lyfter vi också frågorna som vi har fått från er.

I nämnden är vi också representerade och här lyssnar vi på politiken vilka beslut i förvaltningen man tar och de har möjlighet att ställa frågor till oss.

Vi gör också medlemsutbildningar, tvådagars, alla är välkomna, dock ej AO för de får andra utbildningar.

Kategorier

Väst Lundby