Uttalande från Kommunals kongress: Ordning och reda i välfärden


2022-06-03

Medlemmarna i Kommunal lever i en verklighet där nedskärningarna är vardag. En underfinansierad, underbemannad och nedprioriterad verklighet. Villkoren har varit otillräckliga länge, och de senaste två åren har det blivit tydligt för alla hur illa det faktiskt är.

Kongressombuden röstar under Kommunals kongress 2022
Foto: Kommunal

Den modell som byggt Sverige starkt, och som har skapat tillit, börjar krackelera. Politikerna har tagit ett steg tillbaka och en övertro på marknadslösningar har fått breda ut sig. Inhyrda konsulter och schemasystem får tolkningsföreträde, framför människorna som arbetar i verksamheten. Löner och bemanning pressas ned, och anställningstrygghet prioriteras bort för att skapa vinster eller budgetöverskott. Det leder till en enorm stress och press för personalen. Många känner sig tvungna att själva betala sin återhämtning genom att gå ned i arbetstid för att orka med.

Vi som jobbar i välfärdsyrkena är inte robotar, inte rader på excelblad. Vi är människor. Vi behöver bra löner, hållbara scheman, fler kollegor och en bra arbetsmiljö som gör att vi kan ta en paus och andas ut. Vi behöver få tid att träffa dem vi tycker om, och kunna planera för framtiden.

Vi kan inte vänta längre. Vi kräver att det ansvar vi tar värderas högre räknat i både tid och pengar och att vår hälsa prioriteras upp rejält.

Kommunals kongress har därför fattat beslut om att växla upp arbetet med att verka för 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Kongressen har också beslutat om att Kommunal ska verka för att medlemmarna får betydligt större insyn och inflytande över sin löneutveckling.

Inför det kommande valet ställer Kommunal krav på investeringar i välfärden.

Vi behöver fler arbetskamrater, trygga anställningar, hållbara arbetstider och en robust välfärd

Det är dags att bygga ett starkare och bättre Sverige. Vi vet hur. Svaret är välfärd. Kommunals kongress 2022

Kategorier

Dela sidan