Uttalande från Kommunal Vänervästs representantskapsmöte


Den 24 november hade Kommunal Vänerväst sitt representantskapsmöte. Under mötet togs följande uttalande.

Representantskapsmöte Kommunal Vänerväst 2023
Foto: Kommunal

Uttalande från Kommunal Vänervästs representantskap den 24 november 2023.

Den svenska modellen är unik. Det är den som är grunden till att vi i Sverige har ett, i internationell jämförelse, högt och jämlikt fördelat välstånd. Arbetsmarknadens parter har genom kollektivavtal kunnat komma överens om goda villkor och löner utan att behöva stifta lagar om minimilöner. Den svenska modellen gör också att vi står ut i europeiska jämförelser som ett land med minst antal strejkdagar per anställd. Både arbetstagare och arbetsgivare tjänar på den svenska modellen. 

Men just nu är den hotad. Något vi ser på med stor oro. IF Metall kämpar med alla medel som finns att tillgå för att få Tesla, ett bolag med en omsättning lika stor som hela Sveriges BNP, att teckna kollektivavtal för sina sju verkstäder i Sverige. Kampen om verkstadsarbetarnas villkor tas i första hand av IF Metall men Kommunal som en del av LO, står självklart bakom.

Men konflikten handlar inte enbart om att IF Metalls medlemmar ska få det dom har rätt till. Det är en konflikt som slår vakt om hela vår kollektivavtalsmodell. Att bolag från andra länder i dagsläget kan verka på svensk arbetsmarknad med andra spelregler än vad vi kommit överens om är helt fel. Det skapar också obalans och rena orättvisor för de bolag som sköter sig. Vi vill inte ha amerikanska villkor på arbetsmarknaden i Sverige. 

Därför stämmer vi in i kravet på Tesla - teckna kollektivavtal med IF Metall!

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar