Under kongressen


2022-06-07

Under kongressen 2022 valdes Mellersta Norrlands vice ordförande Karolina Sundberg som ledamot i förbundsstyrelsen.

Karolina Sundberg, vice ordförande Mellersta Norrland och ledamot i förbundsstyrelsen.
Karolina Sundberg, vice ordförande i Mellersta Norrland och ledamot i förbundsstyrelsen.
Foto: Kommunal

Vi har ännu en gång fått äran att ha en förtroendevald från Mellersta Norrland i förbundsstyrelsen.

Vi i Mellersta Norrland har även två suppleanter i förbundsstyrelsen!
Ebba Kristoffersson, sektionsföreträdare Östersund blev vald till 12:e plats.
Zejnab Al-Zibala, sektionsföreträdare Sundsvall Barn och Utbildning blev vald till 15:e plats!

Grattis till er, och till oss! 

Vi tackar även våran ordförande Sara Sjödin för dina fantastiska nio år i förbundsstyrelsen.

Och ett stort till tack till Anna Eriksson, förtroendevald i Östersund för dina år i förbundsstyrelsen. 

Dela sidan